Bewonersorganisaties in Warnsveld

Deze bewonersorganisaties zijn actief in Warnsveld.

Dorpsraad Warnsveld

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen. De doelstellingen van de Dorpsraad zijn:

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid,
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld,
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

4 x per jaar is er een openbare dorpsraadsvergadering. De data, tijden en agenda worden via verschillende mediakanalen bekend gemaakt. Het dagelijks bestuur is elke woensdagochtend aanwezig in het Warnshuus. U kunt hier terecht voor vragen over de leefbaarheid van Warnsveld.

Website van de Dorpsraad Warnsveld

Culturele kaart

Via de Culturele kaart van Muzehof, centrum voor de kunsten, kunt u zoeken naar aanbieders van amateurkunst voor kinderen tot en met 18 jaar.

Buurtvereniging Dorskampkwartier

De buurtvereniging is een levendige en actieve vereniging die activiteiten organiseert voor bewoners, jong en oud, die wonen in de straten rondom de Dorskamp (deel ’t Spiker, deel Bevrijdingslaan en Hunnekink).

Website van buurtvereniging Dorskampkwartier

Buurtvereniging HoVoBo

De buurtvereniging is in 1952 opgericht en organiseert activiteiten voor bewoners, jong en oud, die wonen in de stratendriehoek Hofweg, Vordensebinnenweg en Bonendaal.

Facebookpagina buurtvereniging HoVoBo