Werkers in de wijk Waterkwartier

In het Waterkwartier zijn verschillende mensen aan het werk. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, onderhoud, wonen, leefomgeving en veiligheid.

Wijkregisseur gemeente

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties. U kunt bij haar terecht voor vragen over leefbaarheid.

Wijkregisseur Waterkwartier: Jasmijn van der Graaf

Opzichter en werkleiders gemeente

In het Waterkwartier werken de volgende medewerkers van de gemeente aan de openbare ruimte:

 • opzichter: Dick Pardijs
 • werkleider groen: Roel Hekkelman
 • werkleider spelen en bebording: Jan Massink
 • werkleider straatverlichting, riolering en vegen: Ton Koot
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Wilt u een probleem in de openbare ruimte melden? Op de pagina Meldingen leggen we uit wat u kunt doen.

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

 • wijkboa's: Dennis Untied en Sam de Korte
 • telefoon: 14 0575
 • e-mail: info@zutphen.nl

Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De consulent Klant en Wonen van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. Zij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en sociaal werk Zutphen. Daarnaast begeleidt zij de onderhoudsprojecten aan de woningen. Ook voor het beantwoorden van vragen van individuele huurders zoals huur, woningverandering, informatie over urgentie, maar ook overlastklachten kunt u bij de consulente Klant en Wonen terecht. Kortom: alle zaken die betrekking hebben op uw woning of directe woonomgeving.

Consulent Klant en Wonen: Corrie van der Weide

Wijkagenten

De wijkagenten zijn ervaren politiemannen of -vrouwen die zich vooral bezig houden met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagenten zijn zoveel mogelijk in de wijk en zijn 1e aanspreekpunt voor bewoners. Ze overleggen met andere instanties en zitten in wijkteams en werkgroepen.

Hedy Rosendal en Marien ten Brinke

Wijkagenten Waterkwartier: Hedy Rosendal en Marien ten Brinke

 • telefoon: 0900 – 8844 (met belkosten)
 • meldformulier (kosteloos)

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam Waterkwartier kunt u terecht met grote of kleine vragen. U vindt het sociaal wijkteam op de volgende locatie:

 • Van Heemstrastraat 13 (op dit moment is het alleen mogelijk om telefonisch een afspraak te maken om langs te komen).

U kunt bij het sociaal wijkteam terecht voor vragen over onder andere:

 • opvoeden
 • dagbesteding, hulpmiddelen en wonen
 • uitbreiding sociale contacten
 • werk, inkomen en schulden
 • huiselijk geweld
 • verslaving
 • vrijwilligerswerk en mantelzorg

De sociaal werkers zijn meestal in de buurt aan het werk. Spreek hen aan op straat, of bel voor een vraag of afspraak.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op de website van Perspectief Zutphen)