Wijkgericht werken

In Zutphen stimuleren we bewoners en organisaties om actief mee te werken aan leefbare wijken. We kijken waar kansen liggen en waar extra inzet nodig is om problemen op te pakken. Zo houden we samen met u de buurt sociaal, mooi, schoon, heel en veilig.

Wilt u hier zelf iets aan doen? Neem dan contact op met uw wijkregisseur. Dan verkennen we samen wat nodig is en met wie u kunt samenwerken. Wijkregisseurs hebben een verbindende rol tussen netwerken in de wijk en zijn aanspreekpunt voor inzet van de gemeente in de wijken.

Aandachtswijken en beheerwijken

We werken wijkgericht in de 6 wijken van Zutphen en het dorp Warnsveld:

Samen met andere organisaties in de wijk

In de wijk werken we onder andere samen met beroepskrachten en vrijwilligers van deze organisaties:

  • Politie Noord- en Oost-Gelderland
  • Welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen
  • Woningcorporatie Woonbedrijf Ieder1
  • Woningcorporatie Ons Huis Apeldoorn
  • Wijkteams en wijk- of dorpsraad

In het ‘beroepskrachtenoverleg’ per wijk schuiven regelmatig gemeentelijk medewerkers van beheer & onderhoud en toezicht & handhaving aan. Ook werken we samen met partners als scholen, bewonersorganisaties, verenigingen, zorgorganisaties en bedrijven.

Op de pagina van uw wijk vindt u wie er in uw wijk werken.