Bewonersorganisaties in De Zuidwijken

Deze bewonersorganisaties zijn actief in De Zuidwijken.

Wijkteam De Zuidwijken

Zet zich in voor initiatieven die een leefbare wijk bevorderen.

Stichting Dierenweide Moesmate

Zet zich in voor het beheer van de dierenweide Moesweide.

Stichting Dierenweide Zwanevlot

Zet zich in voor het beheer van de dierenweide aan Het Zwanevlot.

  • Jan Smit, 0575 - 52 38 21

Eetcafe de Uitwijk

Zet zich in voor de exploitatie van het eetcafe in Buurtcentrum De Uitwijk (vrijwilligerswerk).

Bijentuin en Bij1keet Braamkamp

Vrijwilligers beheren de Bijentuin. Zij zetten zich in voor beheer en instandhouding van de bijentuin tussen Braamkamp en Harenbergweg. Vanuit de Bij1Keet wordt koffie geschonken. Zie de agenda voor data en andere activiteiten

Zuidwijken Schoon

Zet zich in voor een opgeruimde openbare ruimte in de Zuidwijken

Bewonersgroep woonerf Moesmate zuid

Zet zich in voor het gezamenlijk verbeteren en beheren van dit woonerf.

  • Han Bosman, 0575 - 57 59 16

Stichting Buurtbongerd Braamkamp

Zet zich in voor contact tussen bewoners in de omgeving van de buurtboomgaard en zet zich in voor het behoud van oude fruitrassen.

Stichting Stadswerkplaats

De Stichting Stadswerkplaats Zutphen zet zich in voor iedereen die wil maken en repareren en biedt daarvoor, naast een open werkplaats, binnenkort een gevarieerd programma voor jong en oud.

Stadsgoed Helbergen

Stadsgoed Helbergen ligt naast De Waarden. Het is een gebied met tijdelijke bestemmingen, zoals schooltuinen, moestuinen, stadswerkplaats.