Verhuizing vanuit het buitenland naar de gemeente Zutphen (hervestiging)

Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Zutphen? En verhuist u voor langer dan 4 maanden? En bent u ná 1 oktober 1994 uit Nederland geëmigreerd of als 'Vertrek Onbekend' uitgeschreven? Dan moet u ‘aangifte hervestiging’ doen. Dit moet binnen 5 dagen persoonlijk worden doorgegeven aan de balie in het stadhuis. Dit kan alleen op afspraak. U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Bent u vóór 1 oktober 1994 uitgeschreven bij de gemeente vanwege emigratie of 'Vertrek Onbekend'? Dan moet u een ‘eerste inschrijving’ doen. Ook dit moet binnen 5 dagen persoonlijk worden doorgegeven aan de balie in het stadhuis. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar en ouder geeft de verhuizing zelf door
 • De ouder, voogd of verzorger geeft de verhuizing voor kinderen tot 16 jaar door
  Let op: de minderjarige kinderen moeten ook zelf bij de afspraak aanwezig zijn.

U kunt bij het maken van de afspraak aangeven met hoe veel personen u komt.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat:
  • wie het contract zijn aangegaan;
  • om welk adres het gaat;
  • op welke datum het contract is ingegaan, en
  • de ondertekening.
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming (pdf, 53 kB) met kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs.
 • Komt u uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba dan neemt u een bewijs van uitschrijving mee.
 • Aktes van de veranderingen in uw situatie sinds uw vertrek uit Nederland. Bijvoorbeeld de geboorteakte van een kind dat in het buitenland is geboren en voor het eerst in Nederland komt wonen. Of uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, adoptieakte of familieboek.