Briefadres aanvragen

Heeft u geen vast woonadres, of verblijft u in een instelling? Dan kunt u zich, onder bepaalde voorwaarden, op een briefadres laten inschrijven. Dit kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Deze persoon zorgt ervoor dat u uw post persoonlijk krijgt en moet in Zutphen wonen om u via onze gemeente een briefadres te verlenen. Woont deze persoon niet in de gemeente Zutphen, dan richt u zich tot de gemeente waar deze persoon woont. U kunt geen briefadres aanvragen voor een postbus, een bedrijfsadres of een adres dat niet bewoond is.

Voorwaarden

 • U bent dak- of thuisloos.
 • U heeft doordat u een ambulant beroep heeft, geen vaste woon- of verblijfplaats.
 • U verblijft korter dan 2 jaar in het buitenland en vaart op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft.
 • U verblijft in een instelling (jeugdzorg, gezondheidszorg,  blijf-van-mijn-lijfhuis of gevangenis).
 • U wilt om veiligheidsredenen niet dat u staat ingeschreven op uw woonadres.

Aanvragen

Een briefadres vraagt u aan in het stadhuis. Maak daarvoor een afspraak.

Meenemen

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor een briefadres (bijvoorbeeld: arbeidscontract, inschrijving woningbouwvereniging, opname bevestiging van een instelling, verkoop- of aankoopcontract woning, reservering vakantiepark).
 • Een toestemmingsformulier (pdf, 1.2 MB) van de briefadresgever.
  • Komt de briefadresgever mee? Dan kan hij of zijn aan de balie het toestemmingsformulier invullen.
  • Komt de briefadresgever niet mee? Dan moet hij of zij het toestemmingsformulier* vooraf invullen en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs meegeven.