Toezicht op Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de geleverde zorg. Voor het uitvoeren van dit toezicht heeft de gemeente Zutphen afspraken gemaakt met:

Zij voeren het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid uit.