Gemeentelijke lening voor zelfstandig ondernemers

Stopt u met uw onderneming of zelfstandig beroep en komt u daardoor in financiële problemen? Of zit u tijdelijk in financiële problemen? Dan kunt u een uitkering via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) krijgen. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd.
  • U werkt minimaal gemiddeld 23,5 uur per week in uw bedrijf.
  • U bent voor uw levensonderhoud afhankelijk van het inkomen uit uw bedrijf.
  • Uw (gezins)inkomen is niet voldoende om van rond te komen.
  • U hebt geen spaargeld of ander direct beschikbaar vermogen en u kunt geen financiering krijgen van een bank.
  • Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar.
  • U bent gedwongen uw bedrijf te beëindigen en dit kunt u niet per direct doen.

Welke ondersteuning is mogelijk?

U kunt een maandelijkse uitkering als renteloze lening krijgen. Wij vullen het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Dit doen wij maximaal 12 maanden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.