Bijstand voor oudere werklozen

De IOAW is een uitkering voor werklozen van 50 jaar tot de pensioenleeftijd. De IOAW lijkt op de Bijstandsuitkering. Een verschil is dat bij de IOAW uw vermogen niet meetelt.

Voorwaarden

  • U bent ge­bo­ren vóór 1 ja­nu­a­ri 1965.
  • U heeft onvoldoende inkomen om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.
  • U voldoet aan minstens 1 van de volgende voorwaarden:
    • U bent op of na uw 50e werk­loos ge­wor­den, u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg lan­ger dan 3 maan­den een WW-uit­ke­ring en u heeft de volledige WW-duur verbruikt.
    • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
    • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005 (voor de komst van de WIA) een IOAW-uitkering.

Aanvragen

Aanvragen van de IOAW-uitkering gaat in 3 stappen.

Net verhuisd naar Zutphen of Warnsveld?

U kunt pas een uitkering aanvragen als u zich heeft ingeschreven bij de gemeente en wij uw verhuizing hebben verwerkt. Dat duurt ongeveer 5 werkdagen.