Uw rechten en plichten in de bijstand

Bij een uitkering horen rechten, maar ook plichten. Zo heeft u recht op financiële hulp van de gemeente. Daar staat tegenover dat u bijvoorbeeld de plicht heeft om er alles aan te doen om betaald werk te vinden.

Uw rechten

  • Heeft de gemeente na 4 weken nog geen beslissing genomen op uw aanvraag voor een uitkering? Maar heeft u wel alle relevante informatie aangeleverd en heeft u meegewerkt? Dan heeft u recht op een voorschot.
  • Een consulent werk en coaching helpt u met het zoeken naar werk.
  • Een klantregisseur kijkt of u ook recht heeft op andere regelingen.
  • U mag uw dossier inzien.
  • De gemeente betaalt de uitkering op tijd.
  • De gemeente communiceert eerlijk en open met u en legt u dingen goed uit die u niet goed begrijpt of waar u een toelichting op wilt.

Uw plichten

Als u zich niet aan de regels houdt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Geef wijzigingen door

Met een bijstandsuitkering moet u alle informatie geven over uw situatie. Zo kan de gemeente bepalen waar u recht op heeft. Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen, vrijwilligerswerk doen of op vakantie? Geef dit dan online door.

Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Bel dan altijd voor advies met uw klantregisseur of consulent werk.

Als u wijzigingen niet doorgeeft (of te laat), dan kan de gemeente uw uitkering stopzetten. U moet het geld dat u teveel heeft ontvangen terugbetalen en u kunt een boete krijgen.

Werk mee

U bent verplicht iets terug te doen als de gemeente dat van u vraagt. Bijvoorbeeld een nuttige activiteit voor de samenleving. Meer over de tegenprestatie leest u op de website van Rijksoverheid.

U moet ook weer aan het werk. De gemeente kan u vragen om nieuwe dingen te leren, of om te werken tijdens uw uitkering. U solliciteert zodat u zo snel mogelijk betaald werk vindt.

Werk dat u aangeboden krijgt en aankunt, moet u aannemen. Ook al vindt u de baan niet leuk.

U moet meewerken aan een huisbezoek van een gemeenteambtenaar of een onderzoek van bijvoorbeeld een keuringsarts.

Meer plichten

  • U moet voor ons bereikbaar zijn.
  • U gedraagt zich correct tegen een gemeentelijk ambtenaar. Doet u dit niet? Dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.
  • U moet goed Nederlands spreken, schrijven, lezen en begrijpen. Als dat niet zo is, moet u uw best doen om beter Nederlands te leren. Lees meer over de ‘taaleis’.
  • Op Rijksoverheid.nl leest u welke plichten nog meer gelden.