Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Een gebied kan bijvoorbeeld bestemd zijn om te wonen, te werken of te sporten. Er staat in waar winkels, horeca en bedrijven mogen zijn. Waar, hoeveel en hoe groot er gebouwd mag worden. En waar wegen en groengebieden mogen worden aangelegd. Een gebied voor een bestemmingsplan kan heel groot zijn, maar ook klein.

Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 vaste onderdelen:

 1. Een toelichting, met de kenmerken van een wijk, de plannen met het gebied en de ruimtelijke onderbouwing van het plan.

 2. De regels van de bebouwing (gebruik, plaats en grootte).

 3. Een kaart van het gebied (de zogenaamde verbeelding). Op deze kaart zijn de bestemmingen aangegeven.

Bestemmingsplan inzien

U kunt alle bestemmingsplannen inzien. Zo ziet u welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan. De functie die een gebied heeft, bepaalt wat er mogelijk is en wat niet. In een gebied met bestemming ‘wonen’, mag bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden.

Een bestemmingsplan inzien kan:

 • online, op de website Ruimtelijke Plannen;

 • in het stadhuis. Het is handig als u daarvoor een afspraak maakt;

 • door een e-mail te sturen naar info@zutphen.nl. Vermeld daarin voor welk gebied (straatnaam, huisnummer en eventueel kadastraal nummer) u het bestemmingsplan in wilt zien.

Oude bestemmingsplannen worden bewaard door het Regionaal Archief Zutphen. Het gaat om bestemmingsplannen van Zutphen voor 1989 en van Warnsveld voor 2005. Deze bestemmingsplannen inzien kan op de website erfgoedcentrumzutphen.nl. 

Zo komt een bestemmingsplan tot stand

Het maken van een bestemmingsplan gaat in stappen. Elke stap publiceert de gemeente op Overheid.nl en op onze website (onder Plannen ter inzage). Bij elke stap kunt u het plan bekijken op de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl of in het stadhuis.

Op het moment dat een voorontwerp- of ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw mening over het bestemmingsplan geven. Het is mogelijk dat het bestemmingsplan dan aangepast wordt.

Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Daarna is het mogelijk om beroep in te stellen. Als er geen verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ is ingediend, treedt het plan in werking.

Uw mening geven

Op welke manier u uw mening kunt geven, hangt af van de fase waarin het bestemmingsplan zicht bevindt. Plannen die ter inzage liggen, vindt u op de pagina Inzien plannen en documenten.

Voorontwerp-bestemmingsplan

In enkele gevallen maakt de gemeente eerst een voorontwerp-bestemmingplan. Via Overheid.nl en deze website maken wij bekend wanneer en hoe u kunt reageren. Meestal kan dat gedurende 6 weken en kunt u uw reactie schriftelijk naar ons sturen. Het voorontwerp kunt u inzien in het stadhuis en via Ruimtelijke plannen.nl.

Ontwerp-bestemmingsplan

Op een ontwerp-bestemmingsplan kunt u gedurende 6 weken uw visie geven (dit heet een zienswijze). Zodra een ontwerp-bestemmingsplan klaar is, kondigt de gemeente dit aan in de Staatscourant, op Overheid.nl en op deze website. Het ontwerp-bestemmingsplan kunt u inzien in het stadhuis en via Ruimtelijke plannen.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de Raad van State. U kunt alleen beroep indienen:

 • als u belanghebbende bent en eerder een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

 • als u het niet eens bent met veranderingen die ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht, of;

 • als u als belanghebbende kan aantonen dat u niet in staat was een zienswijze in te dienen.

Wij maken bekend dat u beroep in kunt dienen. Dit publiceren wij in de Staatscourant en op Overheid.nl. Ook staan de bestemmingsplannen die ter inzage liggen op de pagina Inzien plannen en documenten.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien in het stadhuis en via Ruimtelijke plannen.nl.

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In uw brief schrijft u:

 • uw naam en adres;

 • datum;

 • omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;

 • waarom u het niet eens bent met dat besluit.

U stuurt een kopie van het besluit van de gemeenteraad mee en ondertekent de brief. Zo verstuurt u de brief.

Het instellen van beroep is niet gratis. De Raad van State zal u vragen om griffierecht te betalen voor de behandeling van het beroep. U hoeft dit niet direct bij het indienen van het beroep te betalen. Contactgegevens Raad van State