Brandveiligheid

Wilt u een gebouw (ver)bouwen? Dan moet het bouwwerk voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Als het gebouw af is, moet het pand ook brandveilig gebruikt worden. Dit geldt niet alleen voor 'vaste' bouwwerken maar ook voor tijdelijk onderkomens, zoals tenten.

De gemeente Zutphen controleert of de bouwplannen voldoen aan de eisen. Ook houdt de gemeente toezicht op de juiste inrichting en het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

Vaste bouwwerken

Voor vaste bouwwerken, zoals gebouwen en woningen, gelden regels voor het brandveilig bouwen en brandveilig gebruiken van het bouwwerk.

Brandveilig bouwen

In het Bouwbesluit staat aan welke eisen u moet voldoen bij de bouw of verbouw van een pand. Door deze eisen te volgen:

 • blijft een eventuele brand beheersbaar;

 • gebruikt u de juiste materialen;

 • kunnen mensen het pand tijdig verlaten en de openbare weg bereiken;

 • zijn deuren die mensen op de vluchtweg tegen kunnen komen eenvoudig te openen;

 • kunnen mensen via normale vluchtwegen het pand verlaten;

 • zijn er installaties die ervoor zorgen dat:

  • een brand ontdekt wordt (zoals een brandmeldinstallatie);

  • mensen gewaarschuwd worden (zoals een alarm);

  • een beginnende brand geblust kan worden (zoals brandblussers);

  • mensen via de snelste weg het pand kunnen verlaten (zoals aanduiding vluchtroute);

  • panden veilig kunnen worden verlaten (zoals noodverlichting).

Meer informatie over brandveilig bouwen (op www.brandweer.nl)

Brandveilig gebruiken

Is de bouw of verbouwing klaar? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft om het gebouw te gaan gebruiken. Vaak is een melding voldoende.

Meer informatie over het brandveilig gebruiken van een gebouw (op www.brandweer.nl)

Vergunning aanvragen of melding doen

 • Bekijk via de ‘vergunningcheck’ op het landelijke Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een gebruiksmelding moet doen. 

 • U vraagt de vergunning aan, of doet de melding, via hetzelfde Omgevingsloket.

  • Als inwoner logt u in met DigiD.

  • Als ondernemer logt u in met eHerkenning.

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u gratis een vooradvies aanvragen.

Tijdelijke bouwwerken (zoals een tent) brandveilig gebruiken

Organiseert u een evenement en gebruikt u daarbij een tent of ander tijdelijk bouwwerk (zoals een podium of tribune)? Ook dan is het belangrijk dat deze brandveilig gebruikt worden. Voor het gebruik van tijdelijke bouwwerken gelden de regels uit het Besluit "brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen".

Voor een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig.

 • Geef bij de aanvraag van de evenementenvergunning aan dat u een tent gebruikt en waarvoor u de tent gebruikt.

 • Soms is een gebruiksmelding nodig. Bijvoorbeeld als er meer dan 150 personen tegelijk in de tent zijn, of er meer dan 10 mensen in de tent zullen overnachten. Wij informeren u hierover bij het beoordelen van uw vergunningaanvraag. Formulier gebruiksmelding brandveilig gebruik (op Rijksoverheid.nl) 

Termijnen

 • De afhandeling bij een omgevingsvergunning brandveilig gebruik duurt minimaal 14 weken en maximaal 26 weken.

 • U moet een gebruiksmelding brandveilig gebruik minstens 4 weken voordat u het pand in gebruik neemt, indienen bij de gemeente indienen.

Kosten

 • De kosten voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik van 'vaste' bouwwerken bestaan uit een vast bedrag, plus een bedrag per vierkante meter gebruiksoppervlak.

 • Een gebruiksmelding is gratis.

Alle bedragen vindt u in de legesverordening (titel 2, hoofdstuk 3).

Vragen

Heeft u vragen over het brandveilig bouwen en in gebruik nemen van gebouwen of tijdelijke bouwwerken? Neem dan contact met ons op.