Cultuur maken en beleven in Zutphen

Zutphen is, met de historische binnenstad als decor, dé plaats om cultuur te maken én cultuur te beleven. Cultuur in Zutphen is niet alleen de oude binnenstad, het erfgoed, de volkscultuur, de kunsten en cultuureducatie. Er is ook ruimte voor gedurfd, spannend en intrigerend cultuuraanbod. Ruimte voor makers van een jonge creatieve generatie die staat voor experiment, onderzoek en constructieve kritiek.

Het cultuurbeleid van de gemeente Zutphen is gericht op samenwerking en afstemming binnen de diversiteit aan instellingen en individuele makers. Meer wisselwerking tussen de cultuursector en economie, onderwijs en maatschappelijke participatie vinden we belangrijk. Kortom, een cultuursector waar verrassende coproducties mogelijk zijn.

Zutphen wil een stad zijn waar nieuwe culturele activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Ook voor groepen die tot nu toe niet cultureel actief zijn.

Meer weten over culturele activiteiten en aanbod in Zutphen?

Ondersteuning voor cultuuraanbieders

Petra Fust-Van Holland is Cultuur contactpersoon in de gemeente Zutphen. Ze kan ondersteunen bij:

Ik ben actief aanspreekpunt voor alle culturele organisaties in de gemeente Zutphen (waaronder kunst, muziek, zang, theater en overige culturele organisaties). Hierbij ondersteun ik organisaties op uiteenlopende gebieden en neem het initiatief om de samenwerkingen tussen de verschillende partijen te stimuleren. Inmiddels ben ik meerdere jaren werkzaam in de cultuur branche zowel lokaal, regionaal als provinciaal. Naast dat ik vele culturele organisaties de afgelopen jaren heb mogen ondersteunen ben ik tevens enkele jaren Cultureel Contact Persoon en Cultuurmakelaar in de gemeente Lochem en Hof van Twente. Deze kennis en ervaring zet ik graag in om ook de culturele organisaties in Zutphen bij te staan.

Cultuur contactpersoon Petra Fust-Van Holland

Heeft u een vraag of loopt u tegen een uitdaging aan waar u hulp bij kunt gebruiken? Neem dan gerust contact op! Dat kan via petra@sequens-advies.nl of via 06 – 53 68 23 62.