Subsidie voor cultuurinitiatieven

Zutphen is, met de historische binnenstad als decor, dé plaats om cultuur te beleven en cultuur te maken. De gemeente stimuleert initiatieven voor culturele activiteiten met subsidies. Met de subsidieregeling cultuurinitiatieven gemeente Zutphen ondersteunt de gemeente makers en organisatoren bij het realiseren van culturele en creatieve initiatieven binnen alle disciplines.

Wat houdt de subsidie in?

U kunt subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een concert van uw koor, een culturele activiteit in uw wijk of een theatervoorstelling. We vinden het belangrijk dat de initiatieven een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen van ons cultuurbeleid, zoals beschreven in de Cultuuragenda van de gemeente. De thema’s van de Cultuuragenda zijn opgenomen in de subsidieregeling (artikel 1).

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw initiatief voldoen aan meerdere criteria. Deze zijn te vinden in de subsidieregeling (artikel 3.1).

Aanvragen

Subsidie voor cultuurinitiatieven kunt u online aanvragen.

 • Vindt uw activiteit plaats in de periode januari tot en met juni? Vraag de subsidie dan aan vóór 1 november van het voorafgaande jaar.
 • Vindt uw activiteit plaats in de periode juli tot en met december? Vraag de subsidie dan aan voor 1 mei van het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten meegestuurd worden:

 • een ingevuld Activiteitenplan cultuurinitiatieven (tijdens het aanvragen van de subsidie kunt u een document downloaden dat u kunt invullen);
 • een begroting met dekkingsplan;
 • als het de eerste aanvraag van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging) betreft:
  • een actueel exemplaar van het uittreksel uit het register van de KvK;
  • de meest recente statuten;
  • een actueel bankafschrift.