Vraag en antwoord informatiebijeenkomst voor VvE’s op 24 november 2022

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal algemene vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomst zijn besproken.  

Over het proces van verduurzaming

Wie stel je aan om de verduurzaming te leiden bij een VvE complex waarvan een deel in bezit is van een woningcorporatie?

Dit is afhankelijk van wie de meerderheid van de woningen in het complex bezit. Als de meeste woningen van de woningcorporatie zijn, dan is de woningcorporatie leidend.

Hoe zit het met verantwoordelijkheden tussen de VvE en een eigenaar van een appartement?

Ieder VvE-complex heeft een splitsingsakte waarmee het gebouw is opgesplitst in appartementsrechten. In de splitsingsakte is vastgesteld welke delen van het complex onder het beheer van de VvE vallen en voor welke delen u zelf verantwoordelijk bent. De delen van uw woning waar u zelf verantwoordelijk voor bent kunt u zonder afstemming met de VvE aanpassen.

Warmtetransitie

Wanneer gaat mijn wijk van het aardgas af en wat wordt het alternatief?

In 2021 is door de gemeente de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat welke alternatieve warmtebronnen er zijn en in welke wijken we vóór 2030 starten met de overgang naar een duurzame energiebron (zogenaamde startbuurten).

De startbuurten zijn Helbergen, Zeeheldenbuurt, Voorsteralleekwartier, Looërenk & Woud en Overkamp. Voor deze buurten wordt de komende jaren met de bewoners een plan opgesteld hoe de buurt over kan op een duurzame energiebron. Met de overige buurten gaat de gemeente na 2030 in gesprek over de overgang op een duurzame energiebron.

Bekijk wat in uw buurt de meest kansrijke alternatieven zijn.

Waterstof

Kunnen wij waterstof als alternatief voor aardgas krijgen?

We zien dat er nu nog onvoldoende waterstof is om de gebouwde omgeving mee te verwarmen. De verwachting is dat dit de komende 20 jaar ook zo zal blijven. Dat komt doordat we niet alleen voor de gebouwde omgeving naar een alternatief voor aardgas op zoek zijn, maar voor alle sectoren.

Met name in de sectoren van de industrie waar hoge temperaturen nodig zijn voor het proces en voor het zwaar transport is waterstofgas de enige optie. Voor het verwarmen van woningen is waterstof geen logische keuze, omdat het relatief duur is en woningen niet zo’n hoge temperatuur nodig hebben.

Warmtepompen

Kan een warmtepomp geplaatst worden bij een appartementencomplex?

De mogelijkheden voor het plaatsen van een warmtepomp verschillen sterk per gebouw. Voor technische vragen over warmtepompen kunt u daarom het beste langs gaan bij ZutphenEnergie (Energiewinkel aan Overwelving 10).

Als u een warmtepomp wil plaatsen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Lees meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Financieringsmogelijkheden

Wat zijn de subsidiemogelijkheden?

Op de website van het Regionaal Energieloket vindt u meer informatie over subsidies.

Zonnepanelen

Kan ik zonnepanelen plaatsen op mijn dak of moet de VvE dat doen?

Ieder VvE-complex heeft een splitsingsakte waarmee het gebouw is opgesplitst in appartementsrechten. In de splitsingsakte van de VvE is vastgelegd of u zelf op uw dak zonnepanelen kunt plaatsen of dat de VvE dit moet doen.

Als u geen zonnepanelen op uw dak kunt plaatsen, dan kunt u meedoen met collectieve acties van bijvoorbeeld ZutphenEnergie.