Bouwen of verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning nodig of niet?

Op het landelijk Omgevingsloket kunt u zelf een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Heeft u tijdens het invullen van uw gegevens in het Omgevingsloket vragen? Neem dan contact op met ons of maak een afspraak.

 • Heeft u geen vergunning nodig? Dan kunt u meteen aan de slag.
 • Heeft u wel een vergunning nodig? Vraag dan eerst een vooradvies aan.

Met een vooradvies weet u of uw plan haalbaar is

Met een vooradvies weet u of uw plan, waarvoor u een vergunning moet aanvragen, haalbaar is. U hoeft uw plan nog niet in detail uit te werken. Per 1 januari 2022 zijn er kosten verbonden aan een vooradvies.

Als u een vooradvies aanvraagt:

 • kijken wij of uw plannen passen in het bestemmingsplan;
 • leggen we uw plan voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. U weet dan of uw plan voldoet aan de welstandseisen. Als u een monument heeft, bekijkt de commissie ook of de gevolgen voor het monument acceptabel zijn;

Het resultaat van het vooradvies is een 'principe-uitspraak', een voorlopig oordeel. Na dit advies weet u of u uw plan verder kunt uitwerken voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Zo vraagt u een vooradvies aan.

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt de omgevingsvergunning online aan via het landelijke Omgevingsloket.

 • Als inwoner logt u in met DigiD of u downloadt het formulier.
 • Als ondernemer logt u in met eHerkenning.

Let op: in verband met de toename van het aantal omgevingsvergunningaanvragen en vooradvies-aanvragen, is de reactietijd wat langer dan normaal. Onze excuses hiervoor.

Dit heeft u nodig

Tijdens het aanvragen van de omgevingsvergunning krijgt u de vraag om bijlagen te uploaden. Welke bijlagen nodig zijn, hangt af van wat u precies gaat doen.

Let op: zorg ervoor dat u tekeningen heeft van voldoende bouwkundige kwaliteit. Als wij de bijlagen niet goed kunnen lezen, of als maten onduidelijk zijn, kunnen we uw aanvraag niet behandelen. Dit betekent dat het langer duurt voor u een besluit krijgt op uw aanvraag.

Voorbeelden van bijlagen zijn:

 • een plattegrond op een meetbare schaal (bijvoorbeeld 1:50 of 1:100) van iedere bouwlaag waar u gaat (ver)bouwen. Zet in de plattegrond een beschrijving van het gebruik van de ruimten;
 • lengte- en dwarsdoorsneden op dezelfde schaal als de plattegronden;
 • de gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk op dezelfde schaal als de plattegronden;
 • principedetails (de gegevens over het uiterlijk van het gebouw) en/of technische details op een meetbare schaal (bijvoorbeeld 1:5 of 1:10);
 • een beschrijving van hoe het bouwwerk er uit komt te zien (de hoofdlijnen of het principe van de constructie, inclusief berekeningen);
 • technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt tekeningen van de huidige situatie (tot en met 2010) opvragen in ons e-loket bouwdossiers. Tekeningen van na 1 oktober 2010 kunt u raadplegen in het stadhuis.

Na uw aanvraag

Als uw aanvraag binnen is, nemen wij de volgende stappen:

 1. Wij controleren of uw aanvraag compleet is. Als uw aanvraag niet compleet is, vragen wij u de ontbrekende gegevens in te dienen.
 2. Wij controleren of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan, dan heeft u een vergunning nodig om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Als dit niet al door u is aangevraagd, dan nemen wij dit automatisch in uw aanvraag mee.
  Als u eerst een vooradvies aanvraagt, is deze stap niet meer nodig.
 3. Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan leggen we het voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. De commissie kijkt of uw plan voldoet aan de eisen van welstand. Bekijk de agenda van de commissie.
  Als u een monument heeft kijkt de commissie of de gevolgen voor het monument acceptabel zijn.
  De commissie brengt een advies uit aan de gemeente. Als u eerst een vooradvies aanvraagt, is deze stap niet meer nodig.
 4. Wij kijken of het plan voldoet aan andere wetten en regels. Bijvoorbeeld aan de bouwverordening en het bouwbesluit. Ook een toets op grond van de Wet Bibob kan aan de orde zijn.
 5. Wij kijken of aanpassingen aan plan nodig zijn? Als wij constateren dat uw plan aangepast moeten worden, dan laten wij u dat weten.
 6. Wij nemen een besluit. Keuren wij uw plan goed? Dan ontvangt u het besluit dat de omgevingsvergunning is verleend. De aanvraagprocedure duurt meestal maximaal 8 weken. Als dat anders is, dan krijgt u daarvan bericht.

Kosten

De kosten van de omgevingsvergunning hangen af van:

 • de bouwkosten (meestal is dit 2,27% van de bouwkosten, maar altijd minimaal €250).
 • wat u precies gaat doen.

In de legesverordening 2023 vindt u de percentages en bedragen.

Monumenten, archeologisch onderzoek en natuur

 • Wijzigt u een monument? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Ook is een bouwhistorisch onderzoek verplicht.
 • Soms is archeologisch onderzoek nodig voordat u kunt gaan (ver)bouwen. Wij beoordelen aanvragen voor (omgevings)vergunningen aan de hand van de Archeologische waardenkaart.
 • Denk ook aan de invloed van uw plannen op de flora en fauna (zoals de vleermuis, huismus of uil) en beschermde natuurgebieden. Beschermde natuurgebieden zijn: de uiterwaarden van de IJssel en Landgoederen Brummen.