RES 1.0

Iedereen doet mee

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs in 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 30 energieregio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. De Regionale Energie Strategie (RES) helpt ons om samen keuzes te maken voor het opwekken van schone energie en voor het duurzaam verwarmen van onze gebouwen en woningen met regionale warmtebronnen. Dertig regio’s werken aan hun eigen RES. De optelsom van al die regio’s draagt bij aan het halen van de doelen uit het klimaatakkoord.

De gemeente Zutphen heeft de RES gemaakt samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Voorst, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland. Zij werken met elkaar samen in de Cleantech Regio. Deventer werkt mee aan een andere RES-regio in de provincie Overijssel.

RES 1.0

De RES 1.0 is de strategie die aangeeft hoeveel duurzame energie (het bod) én hoe (strategie) de duurzame energie opwek in de regio wordt vormgegeven. In de RES 1.0 geven alle regio’s aan waar zij vinden dat grootschalige zonneparken en windmolens mogelijk zijn. De RES 1.0 van de Cleantech Regio is door alle deelnemende partijen vastgesteld. Onze gemeenteraad heeft de RES 1.0 op 13 december 2021 besproken en vastgesteld. De raadsvergadering over de RES 1.0 kunt u online terugkijken via de website van de gemeenteraad.

De RES 1.0 is de opvolger van de Ontwerp-RES 1.0 (april 2021). Inspraakreacties van inwoners en andere belanghebbenden zijn aanleiding geweest om de Ontwerp-RES 1.0 aan te passen. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenteraden ook enkele moties en amendementen ingediend over het ontwerp van de RES 1.0. De Cleantech Regio heeft de inspraakreacties, moties en amendementen die bij alle gemeenten, waterschappen en de provincie Gelderland zijn binnengekomen, samengevoegd in één notitie.

RES 1.0 en inspraaknotitie lezen

U kunt de RES 1.0 lezen op de website van de Cleantech Regio. Hier vindt u ook het eindverslag van de inspraak. De inspraakreacties die bij ons zijn binnengekomen, vindt u in hoofdstuk 9 (vanaf pagina 226). De RES 1.0 en inspraaknotitie zijn 11 november 2021 openbaar gemaakt.

Waar kan ik terecht met vragen?

Waarom hebben we een Regionale Energie Strategie (RES)?

Heeft u over de RES 1.0 een vraag aan de gemeente? Stuur uw vraag naar info@zutphen.nl. Voordat u uw vraag stelt, raden we aan om de volgende links te bekijken. Mogelijk vindt u hier al een antwoord:

Waarom hebben we een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

 

Link naar filmpje met uitleg over de RES
Klik op de afbeelding hierboven om het filmpje via YouTube te bekijken met meer uitleg over de RES.

Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan.