Lokaal haalbaarheidsonderzoek

De gemeente heeft in januari 2021 een lokaal haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het gaat om extra onderzoek naar de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie in Zutphense zoekgebieden van de concept-RES. Hierdoor kwam er meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie via zon en wind op Zutphens grondgebied. U kunt het volledige onderzoeksrapport van bureau Pondera Consult online bekijken: Haalbaarheidsonderzoek wind en zon gemeente Zutphen (pdf, 3 MB)

In het lokaal haalbaarheidsonderzoek werden de volgende zoekgebieden verder onderzocht:

  • Zoekgebied 5 voor zon en wind: Zutphens Broekgebied, ook wel Vierakkerse Laak
  • Zoekgebied 6 voor wind: Lochemseweg voor windbos
  • Zoekgebied voor zon: Overmarsch in De Hoven

In het onderzoek werd er gekeken naar:

  • De ruimtelijke inpassing (geschiktheid van de locatie) en regelgeving
  • Draagvlak onder inwoners en andere belanghebbenden
  • Economische haalbaarheid

De landschappelijke analyse (pdf, 6.4 MB) die ambtelijk is ingebracht bij het opstellen van de concept RES is een basis voor de haalbaarheidsstudie.

Conclusies lokaal haalbaarheidsonderzoek

De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn op dinsdag 9 februari 2021 met het college van burgemeester en wethouders besproken. De conclusies zijn:

  • Naar aanleiding van de eerste uitkomsten van het lokaal haalbaarheidsonderzoek (op basis van de huidige situatie) vindt de gemeente zoekgebied 5 Zutphens Broekgebied niet geschikt voor de opwek van windenergie.
  • Zoekgebied 6 Lochemseweg in het bosgebied biedt vanuit milieutechnische aspecten ruimte voor het opwekken van windenergie. Deze ruimte voor windenergie bevindt zich echter binnen het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het opwekken van windenergie is binnen het GNN alleen mogelijk onder de voorwaarden dat er reĆ«le alternatieven ontbreken, de kernkwaliteiten van het GNN niet significant worden aangetast en het oppervlak daarnaast gecompenseerd wordt.
  • Voor de opwek van zonne-energie lijken er wel mogelijkheden in zoekgebied 5 en het gebied Overmarsch in De Hoven.

Betrekken inwoners en andere belanghebbenden

De planning voor de RES 1.0 is door het Rijk opgelegd. Toch willen wij inwoners en belanghebbenden zoveel mogelijk betrekken bij de lokale haalbaarheidsstudie en de voorbereiding van de RES 1.0. Als onderdeel van het lokaal haalbaarheidsonderzoek waren er in februari 2021 een aantal digitale inwonersavonden.