Ontwerp-RES 1.0

In maart 2020 werd de concept-RES gepubliceerd. Sindsdien is er aanvullend onderzoek gedaan en zijn er reacties opgehaald bij inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden. Dit heeft geleid tot een aangepaste versie: de ontwerp-RES 1.0. U kunt het document hier inzien: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 (pdf,11.5MB)

In het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0  leest u hoeveel zonne- en windenergie de Cleantech Regio denkt te kunnen opwekken in 2030 en in welke gebieden dat mogelijk is. In welke gebieden dit precies gaat gebeuren, moet nog worden bepaald en ligt nog niet vast. Hierover organiseerde de gemeente op dinsdag 20 april 2021 een digitale informatiebijeenkomst.

Vragen?

Heeft u over de ontwerp-RES 1.0 een vraag aan de gemeente? Stuur uw vraag naar info@zutphen.nl. Voordat u uw vraag stelt, raden we aan om de volgende links te bekijken. Mogelijk vindt u hier al een antwoord: