Ontwerp-RES 1.0 ter inzage

De ontwerp-RES 1.0 ligt van maandag 19 april tot en met zondag 30 mei 2021 officieel ter inzage via de pagina plannen ter inzage. Daar leest u ook hoe u kunt reageren op de ontwerp-RES 1.0. In de ontwerp-RES 1.0 leest u hoeveel zonne- en windenergie de Cleantech Regio denkt te kunnen opwekken in 2030 en in welke gebieden dat mogelijk is.

Welke gebieden dit precies gaan worden, moet nog worden bepaald en ligt nog niet vast. In maart 2020 werd de concept RES gepubliceerd. Sindsdien is er aanvullend onderzoek gedaan en zijn er reacties opgehaald bij inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden. Dit heeft geleid tot een aangepaste versie: de ontwerp-RES 1.0.

De ontwerp-RES 1.0 kunt u sinds 15 april 2021 inzien: Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 (pdf,11.5MB)

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de ontwerp-RES 1.0 een vraag aan de gemeente? Stuur uw vraag naar info@zutphen.nl. Voordat u uw vraag stelt, raden we aan onderstaande links te raadplegen. Mogelijk kunt u hier al een antwoord vinden:

Digitale informatiebijeenkomst

Het is belangrijk dat u weet wat de ontwerp-RES 1.0 inhoudt en dat u erop kunt reageren. Daarnaast vinden we het belangrijk om te horen op welke manier u met ons verder wilt overleggen over de RES en de mogelijkheden voor energieopwekking in onze gemeente. De gemeente organiseerde daarom op dinsdag 20 april een digitale informatiebijeenkomst.