Subsidies energiebesparing en duurzame energie

Er zijn verschillende (landelijke) subsidies en leningen voor het verduurzamen van uw huis of voor duurzaam ondernemen. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende mogelijkheden.

  • Het Regionaal Energieloket geeft een overzicht van subsidies en financieringsmogelijkheden om uw huis in de gemeente Zutphen te verduurzamen.
  • Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Wilt u uw bestaande koopwoning verbeteren, maar heeft u hier het geld niet voor? Dan kan de Toekomstbestendig Wonen Lening interessant voor u zijn.
  • Start u een innovatief bedrijf in Cleantech? Zorgt uw bedrijf op den duur voor werkgelegenheid? En zoekt u financiering? Het Cleantech Startersfonds Zutphen kan leningen verstrekken aan bedrijven in de startfase.
  • Gaat u uw bedrijf vestigen op bedrijventerrein Revelhorst 3? Dan kunt u korting krijgen per gekochte vierkante meter bedrijfskavel als u duurzame maatregelen neemt voor het nieuwe bedrijfspand. Bijvoorbeeld een sedumdak, koude-warmte-opslag in de bodem of een isolatiewaarde die strenger is dan de wettelijke eis. Meer informatie over de Ecopremie Bedrijventerrein Revelhorst 3.