Toekomstbestendig Wonen Lening

Wilt u uw bestaande koopwoning verbeteren, maar heeft u hier het geld niet voor? Dan kan de Toekomstbestendig Wonen Lening interessant voor u zijn.

De lening

Deze lening heeft een lage rente en is mogelijk voor de volgende maatregelen:

 1. Duurzaamheidsmaatregelen
 2. Asbest verwijderen uit daken (asbestsanering)
 3. Repareren van de fundering van de woning (funderingsherstel)
 4. Slopen van opstallen (bijvoorbeeld een oude schuur)
 5. Maatregelen voor het langer zelfstandig thuis wonen (levensloopbestendig maken van de woning en tuin)

Een voorwaarde van de lening is dat u altijd minimaal 1 duurzaamheidsmaatregel neemt.

U kunt in de lening ook de kosten voor financieel advies, taxatie, afsluitkosten en notaris meenemen. De provincie Gelderland maakt deze lening mogelijk samen met de gemeente Zutphen.

Bekijk voor welke maatregelen u een lening kunt aanvragen.

Betaalproblemen vanwege coronacrisis?

Heeft u de Toekomstbestendig Wonen lening toegekend gekregen en verwacht u vanwege de coronacrisis betaalproblemen? Dan kunt u een betaalpauze van 3 maanden aanvragen. Lees meer over de betaalpauze.

Zo gaat u na of u een lening aan kunt vragen

Kunt u onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is er een kans dat u de lening kunt aanvragen.

 • Bent u (alleen of met anderen) eigenaar van de woning?
 • Woont u zelf in de woning?
 • Gaat het om een bestaande woning (dus geen nieuwbouw)?
 • Moeten de werkzaamheden nog van start gaan?
  (U mag pas starten als u een toekenningsbrief van ons heeft gekregen. Dit kan maximaal 8 weken duren.)

Zo werkt de lening

 1. U kunt kiezen uit 4 manieren om te lenen:
  1. Consumptieve lening
  2. Hypothecaire lening
  3. Verzilverlening
  4. Maatwerklening
 2. Meer informatie over de leningen vindt u onderaan deze pagina. Neem de verschillen goed door en bedenk welke leenvorm u wilt aanvragen. Let op: de rentes kunnen veranderen. De rente in de offerte van SVn geldt uiteindelijk.
 3. Aanvraag starten: vul eerst het online formulier 'Lening aanvragen' in op onze website. In het formulier geeft u onder andere aan welke maatregelen u wilt uitvoeren en wat de planning is. Ook vragen wij u bijlagen toe te voegen, zoals offertes.
 4. Wij controleren of u voldoet aan de voorwaarden.
 5. U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.
 6. Als uw aanvraag nog niet compleet is, vragen wij u deze aan te vullen.
 7. Wij nemen binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.
  • Als uw aanvraag voldoet, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief.
  • Voldoet u aanvraag niet, dan krijgt u een afwijzingsbrief.
 8. Met de toewijzingsbrief vraagt u een lening vragen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). Hieronder vindt u de linkjes naar de juiste pagina's met meer informatie en het aanvraagformulier van SVn.
 9. De SVn doet daarna een krediettoets. Als blijkt dat u mag lenen, dan ontvangt u een offerte van SVn. Ondertekent u de offerte, dan gaat de lening in.

Tot u de toewijzingsbrief ontvangen heeft, moet u wachten met de werkzaamheden aan uw woning.

Vragen?

Heeft u vragen over de voorwaarden, neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen via 14 0575.

Alle regels die gelden voor deze lening staan in de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Zutphen 2019.

Consumptieve lening

U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zutphen en woont zelf in de woning. Bij een Consumptieve lening bepaalt SVn of u naast uw gewone uitgaven ook de maandlasten van een lening kunt betalen uit uw inkomen. Daarbij vraagt de SVn ook aan het Bureau voor Kredietregistratie (BKR) welke leningen u nog meer heeft.

Voorwaarden consumptieve lening

 • Annuïteitenlening
 • Lenen is mogelijk van €2.500 tot en met €30.000
 • Rente 1,6% en looptijd van 10 jaar bij leningen tot en met €15.000
 • Rente 1,6% en looptijd van 15 jaar bij leningen vanaf €15.001
 • Uw leeftijd op het moment van aanvragen is minimaal 18 en maximaal 75 jaar
 • Geen afsluitkosten

Extra lenen bij 'nul op de meter' en/of aardgasvrij maken woning

Neemt u maatregelen om de woning volledige ‘nul op de meter’ en/of aardgasvrij te maken? Of om asbest te verwijderen in combinatie met energiemaatregelen, zoals isolatie van het dak of zonnepanelen? Dan kunt u lenen van €2.500 tot en met €50.000.

Hypothecaire lening

U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zutphen en woont zelf in de woning. Bij een Hypothecaire lening wordt uw woning onderpand voor de lening. Deze lening wordt dan ook afgesloten via een notaris.

Voorwaarden hypothecaire lening

 • Hypothecaire annuïteitenlening met de woning als onderpand
 • Lenen is mogelijk van €2.500 tot en met €50.000
 • Rente 1,6% en looptijd 10 jaar voor bedragen tot en met €25.000
 • Rente 2,0% en looptijd 20 jaar voor bedragen tot en met €50.000
 • De afsluitkosten zijn €850. Deze kunt u meenemen in de lening.
 • Uw minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar

Verzilverlening

U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zutphen en woont zelf in de woning. De woning heeft ruim voldoende overwaarde, maar uw inkomen is te laag om maatregelen te kunnen nemen in de woning. Uw inkomen kan ook onzeker zijn door bijvoorbeeld een pensioen dat onder druk staat, of stijgende zorg- of energiekosten.

Met een Verzilverlening kunt u maatregelen nemen, zonder dat uw maandelijkse lasten stijgen. U bouwt wel een schuld op. Deze schuld bestaat uit het geleende geld en de rente over de lening. Bij verkoop van de woning moet u de schuld terugbetalen.

Voorwaarden Verzilverlening

 • Hypothecaire annuïteitenlening
 • Lenen is mogelijk van €2.500 tot en met €50.000
 • Looptijd maximaal 75 jaar, rentevaste periode 40 jaar.
 • Rente 1,7% en afsluitkosten €475.
 • De Verzilverlening kan worden verstrekt tot maximaal 80% van de WOZ-waarde (leenbedrag + rente tijdens de looptijd, meegerekend nog ingeschreven hypotheken).
 • Uw minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 58 jaar.

Maatwerklening

Let op! U kunt deze lening pas aanvragen als u van SVn bericht heeft dat u niet met een van de vorige drie leningen mag lenen. U moet wel de rente en aflossingen van de lening kunnen betalen. SVn controleert of dit zo is. Als na 30 jaar nog niet de hele schuld is terugbetaald, hoeft u deze niet meer te betalen. Wilt u weten wat een Maatwerklening voor u betekent, vraag dan advies bij een financieel adviseur.

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Zutphen en woont zelf in woning.
 • Deze lening is alleen mogelijk voor:
  • energiemaatregelen;
  • het repareren van de fundering, en/of het verwijderen van asbest. Hierbij neemt u ook altijd een of meer energiemaatregelen, zoals vloerisolatie, vloerverwarming, dakisolatie, zonnepanelen of zonneboiler.
 • Hypothecaire lening.
 • Maandlasten naar hoeveel geld u kunt missen.
 • Lenen is mogelijk van €2.500 tot en met €50.000
 • Looptijd maximaal 30 jaar, rentevaste periode 30 jaar.
 • Rente 2,0 % en afsluitkosten €950.
 • Uw minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • Herhaling van de inkomenstoets is mogelijk na 3, 6, 10 of 15 jaar, om te bepalen of de maandlast omhoog kan (dit kost €155).
 • De schuld is opeisbaar bij verkoop van de woning.
 • De Maatwerklening is een Box-3-lening. Dit betekent dat u de rente niet kunt aftrekken bij de Belastingdienst.