Transitievisie Warmte

In het Nationaal Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat elke gemeente een Transitievisie Warmte maakt. In de Transitievisie Warmte schetsen we welke opties we zien voor toekomstige duurzame warmtebronnen voor onze wijken en buurten. En in welke volgorde de wijken in de komende jaren van het aardgas af gaan.

De Transitievisie Warmte (pdf, 4.7 MB) is opgesteld na gesprekken met inwoners uit de Zutphense wijken en onze partners ZutphenEnergie, Woningcorporaties Woonbedrijf ieder1 en Ons Huis, netwerkbeheerder Liander, waterschap Rijn en IJssel.

Samenvatting concept Transitievisie Warmte

Wilt u in één oogopslag zien wat de er in de concept Transitievisie Warmte staat? Dan kunt u hieronder de samenvatting van de visie openen. Hierin leest u:

  1. Wat een Transitievisie Warmte is
  2. Waarom we dit doen
  3. Wat de opgave is
  4. Hoe de planning eruit ziet
  5. Wat u zelf kunt doen

Let op! U moet op de afbeelding klikken om de volledige samenvatting te kunnen openen. Dit is een pdf bestand (381 kB) dat u kunt openen en downloaden.

Terugblik informatieavond Transitievisie Warmte

Op dinsdag 26 oktober 2021 vond de informatieavond over de concept Transitievisie Warmte plaats. Tijdens de avond kregen inwoners en belangstellenden meer uitleg over wat de concept Transitievisie Warmte betekent voor inwoners en onze gemeente. Daarna gingen de aanwezigen in kleinere subgroepen uiteen om over verschillende onderwerpen verder te praten. Er waren drie gesprekstafels met verschillende onderwerpen:

  • Gesprekstafel 1 – Duurzaamheid en de gemeente Zutphen. Hoe hangt de Transitievisie Warmte samen met andere onderwerpen van de gemeente om te verduurzamen?
  • Gesprekstafel 2 – Meer weten over de Transitievisie Warmte. Ruimte om vragen te stellen over de visie en hoe deze tot stand is gekomen.
  • Gesprekstafel 3 –  Subsidies en regelingen om uw eigen woning te verduurzamen. Meer informatie over de verschillende regelingen en subsidies van de gemeente om woningen te verduurzamen. Aanwezigen konden vragen stellen over het verduurzamen van hun eigen type woning.

U kunt het hele verslag van de avond teruglezen. Wij delen het verslag alleen via onze website. Aanwezigen ontvangen geen persoonlijke e-mail met het verslag, omdat hier vooraf geen toestemming voor gegeven is.

Vervolg Transitievisie Warmte

  • Met de reacties op de conceptversie van de Transitievisie Warmte hebben wij een raadsvoorstel voorbereid. De gemeenteraad heeft het raadsvoorstel op 13 december 2021 besproken en vervolgens unaniem aangenomen.
  • Hierna zijn wij aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). Het WUP beschrijft de aanpak om een wijk aardgasvrij te maken. Voor iedere wijk wordt er samen met bewoners en betrokkenen een WUP opgesteld. Zodra uw wijk aan de beurt is, informeren wij u hierover.

Hoe wordt uw buurt aardgasvrij?

Op de website Zutphen aardgasvrij kunt u opzoeken wat de voorkeursoplossing voor aardgas is voor uw buurt. En hoe u uw eigen woning of pand hierop kunt voorbereiden. U vult daarvoor uw postcode en huisnummer in en krijgt daarna meer informatie.