Klein evenement melden

Organiseert u een klein evenement? Hierbij kunt u denken aan een:

 • (besloten) buurt- of straatfeest;
 • kinderactiviteit, gericht op jeugd van de basisschool of jonger (zoals vossenjachten, georganiseerde spelactiviteiten, speelmiddagen en dergelijke);
 • open dag van een bedrijf of instelling;
 • tocht voor wandelaars, fietsers, skaters/skeeleraars;
 • kortdurende openingshandeling of herdenkingsplechtigheid;
 • expositie, tentoonstelling of bijeenkomst in een gebouwen met een sociaal-maatschappelijke functie.

Meestal heeft u hiervoor geen evenementenvergunning nodig. Wel moet u de activiteit melden, uiterlijk 2 weken voor de geplande datum.

Uw kleinschalig evenement melden

Een klein evenement melden doet u online. U logt in met DigiD of eHerkenning. In het formulier moet u een aantal vragen beantwoorden. Uit de vragen blijkt meteen of een melding voldoende is voor uw activiteit.

Neemt de gemeente na uw melding geen contact met u op? Dan kan uw evenement doorgaan. U moet zich wel houden aan de algemene regels voor kleinschalige evenementen. U vindt de regels hieronder.

Brandveiligheid evenement

Organiseert u een barbecue? Denk aan de veiligheid! Lees hoe u een brandveilige barbecue organiseert.

Kosten

Het melden van een klein evenement is gratis.

U kunt onze borden en hekken gebruiken

Voor uw evenement kunt u, tegen betaling, gebruik maken van borden en/of hekken van de gemeente. Neem contact met ons op als u daar gebruik van wilt maken.

Algemene regels voor kleine evenementen

Besloten buurt- en straatfeesten

Van een besloten buurt- of straatfeest is sprake als:

 1. het evenement wordt georganiseerd door de bewoners van de betreffende buurt/ straat voor de bewoners van de betreffende buurt/ straat, waarbij het organiseren van een straatspeeldag ook hieronder wordt verstaan;
 2. er maximaal 100 personen deelnemen aan het evenement;
 3. het evenement niet langer duurt dan 1 dag;
 4. het evenement niet plaatsvindt op een straat die deel uitmaakt van het hoofdwegennet (50-kilometerwegen + Gerard Doustraat, Warnsveldseweg en Emmerikseweg);
 5. er alleen alcohol “om niet” (gratis) geschonken wordt;
 6. er geen tent geplaatst wordt, waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn;
 7. er tijdens het evenement geen livemuziek met drums en elektronisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht of op andere wijze luide versterkte muziek ten gehore wordt gebracht.

Besloten buurt- en straatfeesten moeten voldoen aan de volgende algemene regels:

 1. Bij afsluiting van de straat wordt gebruik gemaakt van officiële verkeersborden en hekken, die via de gemeente verkregen kunnen worden. Het afzetten van de straat door middel van een lint is niet toegestaan;
 2. de opstelling van objecten (barbecue, tent, kraam, speelattribuut en dergelijke) is zodanig dat voor de hulpverlenende diensten een vrije doorrijdbreedte gehandhaafd blijft van ten minste 4 meter. Boven de rijstrook moet een vrije hoogte van ten minste 4 meter 20 worden gehandhaafd;
 3. brandkranen en andere waterwinplaatsen worden vrijgehouden en blijven bereikbaar voor brandweervoertuigen;
 4. nooduitgangen worden niet geblokkeerd en worden over de volle breedte vrijgehouden van obstakels;
 5. het evenement moet op vrijdag of zaterdag uiterlijk om 24.00 uur zijn beëindigd, op andere dagen uiterlijk om 23.00 uur;
 6. de geluidbelasting voor de omgeving bedraagt maximaal 65 dB(A), gemeten op de gevels van woningen dan wel op 50 meter afstand van het evenement;
 7. het terrein wordt na afloop van het evenement schoon achtergelaten;
 8. er mag geen schade worden toegebracht aan gemeentelijke eigendommen;
 9. omwonenden worden minimaal één week voor het evenement door de organisatie geïnformeerd.

Kinderactiviteiten, gericht op jeugd van basisschool of jonger

Van een kinderactiviteit, gericht op jeugd van basisschool of jonger, is sprake bij georganiseerde spelactiviteiten, zoals een vossenjacht of een spelmiddag op openbaar terrein. Van een kinderactiviteit is verder sprake als:

 1. er maximaal 100 deelnemers zijn;
 2. het evenement niet langer duurt dan 1 dag;
 3. het evenement niet op de weg wordt gehouden;
 4. er geen wegen of weggedeelten worden afgesloten;
 5. er geen kermisattracties worden geplaatst;
 6. er tijdens het evenement geen livemuziek met drums en elektronisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht of op andere wijze luide versterkte muziek ten gehore wordt gebracht.

Kinderactiviteiten moeten voldoen aan de volgende algemene regels:

 1. het evenement vindt plaats zonder verkeershinder te veroorzaken;
 2. er wordt geen tent geplaatst, waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn;
 3. brandkranen en andere waterwinplaatsen worden vrijgehouden en blijven bereikbaar voor brandweervoertuigen;
 4. nooduitgangen worden niet geblokkeerd en worden over de volle breedte vrijgehouden van obstakels;
 5. de geluidbelasting voor de omgeving bedraagt maximaal 65 dB(A), gemeten op de gevels van woningen dan wel op 50 meter afstand van het evenement;
 6. het terrein wordt na afloop van het evenement schoon achtergelaten;
 7. er mag geen schade worden toegebracht aan gemeentelijke eigendommen;
 8. omwonenden worden 1 week voor het evenement door de organisatie geïnformeerd.

Open dagen van bedrijven of instellingen

Van een open dag van een bedrijf of instelling is sprake als een bedrijf of instelling voor publiek op die dag is te bezichtigen. Van een evenement in deze categorie is verder sprake als:

 1. het evenement niet plaats vindt op de openbare weg;
 2. het bedrijf of de instelling over voldoende parkeergelegenheid beschikt voor het verwachte aantal bezoekers;
 3. het evenement past binnen de gebruiksvoorschriften van het gebouw;
 4. er geen tent wordt geplaatst, waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn;
 5. er geen muziek in de open lucht ten gehore wordt gebracht.

Voor Open dagen van bedrijven of instellingen zijn geen nadere regels opgesteld.

Tochten voor wandelaars, fietsers, skaters of skeeleraars

Van tochten voor wandelaars, fietsers, skaters of skeeleraars in deze categorie is sprake als:

 1. er geen wedstrijd wordt gehouden;
 2. er niet meer dan 250 deelnemers zijn;
 3. het evenement gehouden wordt zonder verkeershinder te veroorzaken;
 4. er geen verkeersregelaars hoeven te worden ingezet en geen straten worden afgesloten;
 5. er geen livemuziek met drums en elektronisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht of op andere wijze luide versterkte muziek ten gehore wordt gebracht;
 6. er geen tent geplaatst wordt waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn.

Tochten voor wandelaars, fietsers, skaters of skeeleraars moeten voldoen aan de volgende algemene regels:

 1. het evenement wordt gehouden overeenkomstig de richtlijnen van de betreffende sportbond;
 2. de deelnemers aan het evenement moeten er op gewezen worden dat men zich aan de geldende verkeersregels moet houden;
 3. het terrein moet schoon worden achtergelaten;
 4. er mag geen schade worden toegebracht aan gemeentelijke eigendommen.

Kortdurende openingshandelingen en herdenkingsplechtigheden

Van kortdurende openingshandelingen en herdenkingsplechtigheden in deze categorie is sprake als:

 1. het evenement niet langer dan twee uur duurt;
 2. er maximaal 250 deelnemers zijn;
 3. er geen wegen worden afgesloten;
 4. er geen livemuziek met drums en elektronisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht of op andere wijze luide versterkte muziek ten gehore wordt gebracht.

Een categorie E-evenement moet voldoen aan de volgende algemene regels:

 1. de opstelling van objecten is zodanig dat voor de hulpverlenende diensten een vrije doorrijdbreedte gehandhaafd blijft van ten minste 4 meter. Boven de rijstrook wordt een vrije hoogte van ten minste 4 meter 20 gehandhaafd;
 2. brandkranen en andere waterwinplaatsen worden vrijgehouden en blijven bereikbaar voor brandweervoertuigen;
 3. nooduitgangen worden niet geblokkeerd en worden over de volle breedte vrijgehouden van obstakels;
 4. de geluidbelasting voor de omgeving bedraagt maximaal 65 dB(A), gemeten op de gevels van woningen dan wel op 50 meter afstand van de geluidbron;
 5. het terrein wordt schoon opgeleverd;
 6. er mag geen schade worden toegebracht aan gemeentelijke eigendommen.

Exposities, tentoonstellingen, symposia, bijeenkomsten en dergelijke

Die plaatsvinden in gebouwen met sociale, culturele, maatschappelijke, religieuze of recreatieve functie of bijbehorende erven.

Van een expositie, tentoonstelling, symposium, bijeenkomst en dergelijke in deze categorie is sprake als:

 1. het evenement niet plaats vindt op de openbare weg;
 2. in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid is voor het verwachte aantal bezoekers;
 3. het evenement past binnen de gebruiksvoorschriften van het gebouw;
 4. er geen tent wordt geplaatst, waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn;
 5. er geen muziek in de open lucht ten gehore wordt gebracht.

Voor deze categorie evenementen zijn geen nadere regels opgesteld.