Snuffelmarkt organiseren

Organiseert u een snuffelmarkt in een openbaar toegankelijk gebouw? Dan moet u dit vooraf melden aan de gemeente.

Met een snuffelmarkt bedoelen wij een markt (handel) in een gebouw en in met name tweedehands en bijzondere goederen.

Voorwaarden

De snuffelmarkt mag geen risico opleveren voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Is dit wel zo, dan kan de markt niet doorgaan.

Aanvragen

U meldt de snuffelmarkt online aan. Dit doet u uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de snuffelmarkt.