Naamskeuze kind

Bij erkenning of geboorteaangifte kunt u de achternaam van het kind kiezen. Naamskeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Achternaam kind

Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u doet geen naamskeuze voor uw kind, dan krijgen alle kinderen uit deze relatie automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind bij de geboorte de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet de gemeente een akte van naamskeuze opmaken. Dit kan op 2 momenten:

  1. voor de geboorte;
  2. bij de geboorteaangifte (de ouders moeten dan wel samen naar de gemeente komen).

Ongehuwd/ alleenstaand

Bent u als ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Dit geldt ook als u alleenstaand bent. Wordt het kind door de vader erkend, dan kan bij de erkenning gekozen worden voor de naam van de moeder of voor de naam van de vader.

Twee vrouwen

Als twee ongehuwde vrouwen samen een kind gaan opvoeden, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder.

Zijn twee vrouwen getrouwd of zijn zij partnerschap aangegaan? Dan is naamskeuze wel mogelijk. U kunt deze naamskeuze al voor de geboorte van het kind maken. Het kan ook bij de geboorteaangifte. Daarvoor moet u beiden langskomen.

Gezamenlijk gezag/adoptie

Bij gezamenlijk gezag of bij adoptie door twee vrouwen of twee mannen, krijgt het eerste kind de naam van één van beide ouders.

Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen voor uw kind. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. 

Voornaam kind

Heeft u al een naam bedacht voor uw ongeboren kind? In principe bent u vrij om elke naam te kiezen die u mooi vindt. In sommige gevallen moet de ambtenaar van burgerlijke stand een voornaam weigeren.

Kind met buitenlandse nationaliteit

Uw kindje krijgt een buitenlandse nationaliteit wanneer beide ouders geen Nederlandse nationaliteit hebben. Heeft uw kind een buitenlandse nationaliteit? Dan gelden de naamregels uit het buitenlands recht. Deze zijn soms strenger. U moet de geboorte van uw kind aanmelden bij het consulaat van het thuisland. Pas dan kan uw kind een paspoort in Nederland krijgen.

Kind met twee nationaliteiten

Heeft uw kind twee nationaliteiten? Dan mag u uw kind Nederlandse voornamen geven. Maar het kan zijn dat het land van de twee nationaliteit de Nederlandse namen niet accepteert. U wordt daarom geadviseerd eerst contact op te nemen met het consulaat van het thuisland. Dan weet u zeker of de naam van uw keuze geaccepteerd wordt.