Naamskeuze kind

Als uw kind wordt geboren, zijn er verschillende opties voor de naam die u het kind geeft.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en geen naamskeuze doorgeeft, krijgt het kind uit deze relatie automatisch de achternaam van de vader. Vanaf 1 januari 2024 kunnen kinderen ook de achternamen van beide ouders krijgen. Lees hieronder meer over een enkele en dubbele achternaam. Ook over het geven van een voornaam vindt u hieronder extra informatie.

Enkele achternaam kind

Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u doet geen naamskeuze voor uw kind, dan krijgen alle kinderen uit deze relatie automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind bij de geboorte de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet de gemeente een akte van naamskeuze opmaken. Dit kan op 2 momenten:

  1. voor de geboorte;
  2. bij de geboorteaangifte (de ouders moeten dan wel samen naar de gemeente komen).

Ongehuwd/alleenstaand

Bent u als ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Dit geldt ook als u alleenstaand bent. Wordt het kind door de vader erkend, dan kan bij de erkenning gekozen worden voor de naam van de moeder of voor de naam van de vader.

Twee vrouwen

Als twee ongehuwde vrouwen samen een kind gaan opvoeden, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder.

Zijn twee vrouwen getrouwd of zijn zij partnerschap aangegaan? Dan is naamskeuze wel mogelijk. U kunt deze naamskeuze al voor de geboorte van het kind maken. Het kan ook bij de geboorteaangifte. Daarvoor moet u beiden langskomen.

Gezamenlijk gezag/adoptie

Bij gezamenlijk gezag of bij adoptie door twee vrouwen of twee mannen, krijgt het eerste kind de naam van één van beide ouders.

Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen voor uw kind. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen.

Dubbele achternaam kind

Vanaf 1 januari 2024 kan een kind ook de achternamen van beide ouders krijgen. Dit kan op meerdere momenten.

  1. Voor de geboorte: u kunt tijdens de zwangerschap van uw eerste kind een dubbele achternaam vastleggen.
  2. bij de geboorteaangifte (de ouders moeten dan wel samen naar de gemeente komen).

Ongehuwd/alleenstaand

De vader moet het kind erkennen. Bij de erkenning kunt u ook een dubbele achternaam kiezen.

Gehuwd/partnerschap

Wilt u dat uw ongeboren kind een dubbele achternaam krijgt? Leg dan samen een verklaring van naamskeuze af.

Volgorde namen

U kunt zelf de volgorde van de dubbele achternaam kiezen. Er wordt geen koppelteken (-) geschreven tussen beide achternamen. Voorbeeld: Jansen de Vries of de Vries Jansen.

Alsnog dubbele achternaam als oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016

Met de overgangsregeling kan uw kind alsnog een dubbele achternaam krijgen. U kunt dit regelen t/m 31 december 2024.

Voorwaarden

  • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.
  • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide ouders komen samen langs.
  • De dubbele achternaam geldt voor al uw gezamenlijke kinderen.

Kosten

Voor het gebruik maken van de overgangsregeling betaalt u kosten. Voor uw oudste kind betaalt u € 75 en voor elk volgend kind € 50.

Nieuw paspoort of ID-kaart

Omdat het paspoort of de identiteitskaart van uw kind niet meer geldig is na de naamswijziging, moet u daarvoor een nieuwe aanvragen.

Meer informatie over de aanvraag en de kosten hiervoor vindt u op paspoort en ID-kaart.

Voornaam kind

Heeft u al een naam bedacht voor uw ongeboren kind? In principe bent u vrij om elke naam te kiezen die u mooi vindt. In sommige gevallen moet de ambtenaar van burgerlijke stand een voornaam weigeren.

Kind met buitenlandse nationaliteit

Uw kindje krijgt een buitenlandse nationaliteit wanneer beide ouders geen Nederlandse nationaliteit hebben. Heeft uw kind een buitenlandse nationaliteit? Dan gelden de naamregels uit het buitenlands recht. Deze zijn soms strenger. U moet de geboorte van uw kind aanmelden bij het consulaat van het thuisland. Pas dan kan uw kind een paspoort in Nederland krijgen.

Kind met twee nationaliteiten

Heeft uw kind twee nationaliteiten? Dan mag u uw kind Nederlandse voornamen geven. Maar het kan zijn dat het land van de twee nationaliteit de Nederlandse namen niet accepteert. U wordt daarom geadviseerd eerst contact op te nemen met het consulaat van het thuisland. Dan weet u zeker of de naam van uw keuze geaccepteerd wordt.