Vergoeding chronisch zieken en gehandicapten

Voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen heeft de gemeente een aparte regeling.

De hoogte van de vergoeding hangt af van uw situatie en is €91,50, €183 of €366.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Zutphen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U, of een gezinslid, is chronisch ziek of heeft een (structurele) beperking.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum.
  • U heeft medische kosten gemaakt in 2021.
  • U krijgt géén Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV.
  • U krijgt geen dubbele kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze voorwaarde geldt als u de aanvraag voor uw kind doet.

Als u voldoet aan de voorwaarden, dan zijn er 3 situaties waarin u recht heeft op een vergoeding:

  1. U heeft legeskosten betaald voor een gehandicaptenparkeerkaart.
  2. U kunt zich niet aanvullend verzekeren bij een zorgverzekeraar, omdat u een schuld heeft bij een zorgverzekeraar of in de regeling Wanbetalers (van CAK) zit.
  3. U moet een extra uitgebreide aanvullende zorgverzekering afsluiten door uw chronische ziekte of structurele beperking.

Heeft u door uw chronische ziekte of beperking andere medische kosten die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. De gemeente beoordeelt dan of u een vergoeding kunt krijgen, en hoe hoog die is.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (pdf, 624 kB) in en stuur het op naar de gemeente.

U kunt ook een formulier ophalen in het stadhuis. Kunt u het formulier niet ophalen? Bel ons dan, dan sturen wij het naar u op.

Meer regelingen die u kunnen helpen

Als u chronisch ziek bent of een beperking heeft, zijn er misschien ook andere regelingen voor u. Kijk welke regelingen er zijn op www.meerkosten.nl.

Voor sommige zorgkosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor alarmering, dieetkosten, maaltijdvoorziening, pedicure en manicure, podotherapie, prothese-bh en reiskosten voor medische behandeling.