Bijdrage voor kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten die u maakt voor de opvang.

Hebt u opvang nodig omdat u ontlast moet worden of omdat dit nodig is voor uw kind? Dan is opvang op sociaal medische indicatie mogelijk.

Kinderopvangtoeslag

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u (en uw) partner allebei werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. U kunt zelf controleren of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Heeft u te maken met de toeslagenproblematiek bij de Belastingdienst? Wij kunnen u helpen. Neem daarvoor contact met ons op.

Vergoeding kosten kinderopvang

Is uw inkomen minder dan 110% van het minimuminkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. U vraagt deze aan via kinderopvang@zutphen.nl.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Jonge kinderen kunnen door verschillende oorzaken een achterstand hebben in taal, in omgaan met anderen en in omgaan met emoties. Een goede start op school is erg belangrijk. Voor kinderen (tussen 2,5 en 5 jaar) met een risico op achterstand heeft Yunio een speciaal programma. U heeft dan een ‘VVE indicatie’ nodig.

Vraag ernaar bij de jeugdarts of -verpleegkundige van het consultatiebureau. Met deze indicatie kan uw kind 4 dagdelen in de week naar de opvang. Twee dagdelen zijn gratis, voor de andere twee dagdelen betaalt u een ouderbijdrage. Hoe hoog dit bedrag is, ligt aan uw inkomen. 

Subsidie kinderopvang

Krijgt u geen kinderopvangtoeslag en ook geen ‘VVE indicatie’? Maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meld u dan bij een kinderopvangorganisatie. Zij kijken of u recht heeft op subsidie voor kinderopvang en vragen het dan ook voor u aan. Als u subsidie krijgt, kan uw peuter 2 dagdelen naar de opvang. U betaalt wel een ouderbijdrage.

Bijdrage Sociaal medische indicatie (SMI)

U kunt ook kinderopvang krijgen als u door bepaalde medische of sociale omstandigheden geen kinderopvangtoeslag krijgt. Als u niet kunt werken door (psychische) ziekte of één van de ouders zit in de gevangenis. Dit heet SMI.

De SMI is voor een kind of een ouder met een ‘sociaal-medische indicatie’ (van bijvoorbeeld Yunio). Het gaat om kinderen van 0 tot en met 2,5 jaar oud. In bijzondere gevallen is het mogelijk om een aanvraag te doen nadat uw kind 2,5 jaar oud is. De gemeente bepaalt of uw kind een kinderopvangplek krijgt en voor hoeveel dagdelen. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dat ligt aan uw inkomen.

Wilt u kinderopvang op basis van SMI aanvragen? Bel de gemeente tussen 8.30 en 12.30 uur of stuur een e-mail naar smi@zutphen.nl.