Gemeentepolis zorgverzekering

De gemeente Zutphen heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen een Gemeentepolis. Met deze zorgverzekering helpen wij u om uw zorgkosten te verlagen. De zorgverzekering is vanaf 2022 afgesloten bij Aevitae.

Hoe werkt het?

 • U krijgt korting van Aevitae en de gemeente betaalt mee aan uw premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. De premie is daardoor laag. U bespaart zo op uw maandelijkse uitgaven.
 • U krijgt vergoedingen voor onder andere: brillen/lenzen, tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdragen van de basisverzekering.
 • Het verplicht eigen risico is verzekerd in twee aanvullende pakketten. U komt daardoor niet voor onverwachte kosten te staan.
 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, is verzekerd in het meest uitgebreide pakket.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
 • Aevitae accepteert iedereen, zonder medische keuring. U kunt terecht in elk ziekenhuis en kiest zelf uw huisarts en tandarts.

Kom ik in aanmerking voor de Gemeentepolis?

U komt voor de Gemeentepolis in aanmerking als u:

Bij de Gemeentepolis mag uw inkomen 30% hoger zijn dan de bijstand. Heeft u een bijstandsuitkering (P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz), dan komt u altijd in aanmerking.

Wij kijken niet naar uw vermogen.

Kan ik overstappen met een premieschuld?

Heeft u een betalingsachterstand of een schuld bij uw huidige verzekeraar? Dan kunt u normaal gesproken niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Maar bij het overstappen naar de Gemeentepolis is dit misschien toch mogelijk. Dat is ook een mooie kans om van uw schuld af te komen. Lees meer over overstappen met een premieschuld.

Kies een pakket dat bij u past

Er is altijd een pakket dat bij u past. Onderstaand filmpje geeft uitleg van de verschillende varianten van de Gemeentepolis. Welke past het beste bij uw situatie? (Het filmpje opent in Youtube).

Binnen de Gemeentepolis van Aevitae kunt u kiezen uit drie aanvullende pakketten:

 1. Basis: €128,66
 2. Plus: €163,04 (uw eigen risico is volledig verzekerd)
 3. Uitgebreid: €176,34  (uw eigen risico is volledig verzekerd

Meer informatie over de pakketten vindt u vanaf 16 november op de website van Gezond Verzekerd. Daar staan ook de premies. U kunt daar een keuzehulp invullen. U krijgt dan een advies over welk pakket het beste bij uw situatie past.

Verplicht eigen risico verzekeren

Voor de meeste zorgkosten uit de basisverzekering geldt dat u de eerste €385 zelf moet betalen (behalve voor het bezoek aan uw huisarts). Dat is het verplicht eigen risico.

Kiest u voor de aanvullende pakketten Plus en Uitgebreid, dan is het verplicht eigen risico meeverzekerd. Wij betalen het eigen risico volledig voor u.

Aanvragen

U vraagt de Gemeentepolis van Aevitae online aan via de website van Gezond Verzekerd

Heeft u een bijstandsuitkering (P-wet, Ioaw, Ioaz, Bbz)? Dan hoeft u geen bewijsstukken in te leveren van uw inkomen. Die zijn bij ons bekend.

Heeft u een ander inkomen dan moet u uw inkomensgegevens uploaden of aanleveren via een app. Hoe dat werkt leest u hier.

Lukt dit niet of vindt u dat lastig? Dan kunt u uw inkomensgegevens altijd per post opsturen of afgeven bij de balie in het stadhuis. Lees hier wat u moet doen.

Spreekuur Overstappen Gemeentepolis

Wilt u bij het kiezen van het juiste pakket geholpen worden? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Gemeentepolis van Aevitae op de website www.gezondverzekerd.nl? Maak dan een afspraak voor het spreekuur Overstappen Gemeentepolis.

 • Locatie: Henri Dunantweg 1.
 • Afspraak maken: bel ons via telefoonnummer 14 0575 of maak zelf online een afspraak (kies: het spreekuur Overstappen gemeentepolis).
 • Dit neemt u mee: een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) en het nieuwe polisaanbod voor 2022 van uw huidige verzekering. Dan kunnen we u nog beter helpen.
 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de Gemeentepolis? Neem dan ook uw bankpas, uw laatste loonstrookje of uitkeringsspecificatie, uw BSN en de inloggegevens van uw DigiD mee. Heeft u geen DigiD? Dan is het loonstrookje of uitkeringsspecificatie voldoende. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan hebben we van uw partner ook deze gegevens nodig, en van uw eventuele kinderen een legitimatiebewijs.

Wilt u liever niet naar het stadhuis komen vanwege corona? Dan kunt u ook een afspraak maken voor een telefonisch spreekuur.

Overstappen in drie (of vier) stappen

 1. Kijk of u een laag inkomen heeft.
  Weet u het niet zeker? Informeer bij het team Gemeentepolis (bel telefoon 14 0575).
 2. Kies een aanvullend pakket dat bij u past via de website van Gezond Verzekerd.
  Wilt u hulp bij de keuze? Maak een afspraak voor het spreekuur Overstappen Gemeentepolis via telefoon 14 0575 of via de website.
 3. Doe een aanvraag via de website van Gezond Verzekerd.
  Vindt u het lastig om dit zelf te doen? Wij helpen u. Maak een afspraak voor het spreekuur Overstappen Gemeentepolis via telefoon 14 0575 of via de website.
 4. Heeft u een schuld bij uw zorgverzekeraar? Dan moet u eerst deze stap maken!
  Misschien kunt u toch overstappen. Maak een afspraak voor het spreekuur Overstappen met een premieschuld (locatie: Henri Dunantweg 1) via 14 0575 of via de website (kies: Overstappen gemeentepolis met schulden).

Veelgestelde vragen

Wat hoort bij mijn inkomen?

Met inkomen bedoelen we:

 • loon dat u verdient bij een baas;
 • een uitkering, of
 • inkomen dat u heeft als zelfstandig ondernemerschap.

Deze inkomsten tellen niet mee:

 • toeslagen van de belastingdienst: zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangopslag;
 • heffingskortingen, behalve de 'heffingskorting minstverdienende partner'. Die krijgt u als u samenwoont en de één wel werkt en de ander niet. Deze heffingskorting moet u wél bij uw inkomen meetellen.

Wilt u het zeker weten? Informeer dan eerst bij de gemeente (niet bij Aevitae) voordat u zich aanmeldt voor de Gemeentepolis, dat bespaart later problemen. Bel 14 0575 en vraag naar Team Gemeentepolis. U kunt ook naar het spreekuur Overstappen Gemeentepolis komen. Neem dan uw laatste loonstrookje of uitkeringsspecificatie mee.

Moet ik een aanvullende verzekering nemen?

Ja. U kunt zich alleen via de Gemeentepolis verzekeren als u zich aanvullend verzekert.

Wat zijn de verschillende tussen de aanvullende pakketten?

In het overzicht op www.gezondverzekerd.nl/zutphen vindt u de verschillen tussen de 3 pakketten op een rij. Onder ‘zorgvinder’ kunt u informatie vinden over zorgaanbieders die voor u belangrijk kunnen zijn, bijvoorbeeld als u een knieoperatie moet hebben of een bepaalde chronische ziekte heeft.

Op www.gezondverzekerd.nl/zutphen vindt u ook een keuzehulp. Als u die invult krijgt u een advies welk pakket het beste past bij uw situatie.

Wilt u bij het zoeken geholpen worden? Maak dan een afspraak voor het spreekuur Overstappen Gemeentepolis  in het stadhuis. Neem contact op met ons via telefoonnummer 14 0575 of maak zelf online een afspraak (kies: Overstappen gemeentepolis, of: Overstappen gemeentepolis met schulden).

U kunt ook bellen met de Service Desk van Aevitae is: 088 35 35 763.

Moet ik ook een tandartsverzekering nemen?

In elk aanvullend pakket zijn tandartskosten verzekerd.

 • In het aanvullende pakket Basis is er een maximale vergoeding van €200.
 • In het pakket Plus is er een maximale vergoeding van €250.
 • In het pakket Uitgebreid is er een maximale vergoeding van €500.

Orthodontie wordt alleen vergoed in de Gemeentepolis Plus en de Gemeentepolis Uitgebreid.

 • In Plus is de maximale vergoeding €1000 (eenmalig).
 • In Uitgebreid is de maximale vergoeding €2000 (eenmalig).

Heeft u een gebitsprothese? Dan is er een vergoeding van de eigen bijdrage gebitsprothese in de Gemeentepolis Plus en de Gemeentepolis Uitgebreid.

 • In Plus is de vergoeding 50%.
 • In Uitgebreid is de vergoeding 100%.

Kan ik het eigen risico ook in termijnen betalen als ik het niet ineens kan betalen?

Dat is niet nodig. Het verplicht eigen risico is volledig verzekerd in de pakketten Plus en Uitgebreid.

In het pakket Basis is het eigen risico niet verzekerd. Maar de kans is klein dat u in dat pakket een eigen risico moet betalen. U neemt dat pakket namelijk alleen als u weinig zorgkosten verwacht. Bent u Basis verzekerd en moet u toch onverwacht een eigen risico betalen? Dan kunt u met Aevitae een betalingsregeling treffen.

Worden ook zelfhulpmiddelen vergoed?

Nee, zelfhulpmiddelen worden niet vergoed.

Worden de eigen bijdragen voor voorgeschreven geneesmiddelen vergoed?

Ja. In de Gemeentepolis Plus en de Gemeentepolis Uitgebreid. In beide pakketten tot maximaal €250. Dat geldt niet voor medicijnen tegen ADHD, daarvan wordt de eigen bijdrage niet vergoed.

Moet ik hulpmiddelen en geneesmiddelen online bestellen?

Bij Aevitae kunt u geneesmiddelen en hulpmiddelen online bestellen als u dat wilt. Maar u kunt uw hulpmiddelen en geneesmiddelen ook bij uw apotheek bestellen.   

Wordt de eigen bijdrage van de WMO vergoed?

De eigen bijdrage Wmo wordt alleen vergoed in de Gemeentepolis Uitgebreid. De eigen bijdrage Wmo geldt voor: Begeleiding/dagbesteding, woningaanpassing, vervoersvoorzieningen, thuiszorg en welzijnsvoorzieningen/hulpmiddelen.

De factuur van het CAK moet u zelf naar Aevitae sturen.

Wordt de personenalarmering vergoed?

Nee. U kunt hier wel bijzondere bijstand voor aanvragen.

Ik ontvang mantelzorg? Is dat nog van belang?

Heeft u een beperking of bent u chronisch ziek en ontvangt u thuis mantelzorg? En kan uw mantelzorger deze zorg voor een periode van één of enkele weken niet verlenen door een van de volgende omstandigheden: verlof, vakantie of een ziekenhuisopname in verband met een planbare operatie van de mantelzorger? Als u de Gemeentepolis Plus of de Gemeentepolis Uitgebreid heeft, vergoedt Aevitae de vervangende zorg voor maximaal 10 dagen per kalenderjaar.

De zorg moet geleverd worden door Handen in Huis, Saar aan huis of UWassistent. Zij verzorgen ook de aanvraag. U moet de zorg 8 weken van tevoren aanvragen.

Worden hoortoestellen vergoed?

Hoortoestellen zitten in de basisverzekering. U betaalt wel een eigen bijdrage.

 • In de Gemeentepolis Plus wordt per jaar maximaal €125 vergoed voor deze eigen bijdrage.
 • In de Gemeentepolis Uitgebreid is dat maximaal €250.

Maakt u gebruik van een gecontracteerde aanbieder van Aevitae, dan levert dat extra voordeel op. Kijk op de website van Aevita bij de zorgzoeker wie deze gecontracteerde aanbieders zijn.

Zijn mijn kinderen meeverzekerd?

Ja, uw kinderen onder de 18 jaar zijn automatisch gratis meeverzekerd. Zij zijn meeverzekerd met het hoogste pakket dat u als ouder heeft. In de Gemeentepolis Plus wordt orthodontie eenmalig tot maximaal €1000 vergoed. In de Gemeentepolis Uitgebreid wordt orthodontie eenmalig tot maximaal €2000 vergoed. Er is geen wachttijd bij Aevitae.

Wat gebeurt er als er iets verandert in mijn situatie?

Dat kan gevolgen hebben voor uw recht op de Gemeentepolis. Het gaat om de volgende situaties:

 1. U verhuist naar een andere gemeente. U heeft dan geen recht meer op de gemeentepolis vanaf het eerstvolgende kalenderjaar.
 2. U verhuist binnen de gemeente. Er verandert voor u niets.
 3. Uw inkomen stijgt boven de 130% van de bijstand. U heeft geen recht meer op de gemeentepolis vanaf het eerst volgende kalenderjaar.

Bovenstaande wijzigingen geeft u door aan de gemeente. Een verhuizing moet u ook doorgeven aan Aevitae.

Geef de wijzigingen op tijd aan ons door. Doet u dit niet, en komen wij er achteraf achter dat u gebruik heeft gemaakt van de Gemeentepolis terwijl u hier geen recht meer op had? Dan moet u de gemeentelijke bijdrage in de premie en de verzekering van het eigen risico terug betalen. 

Kan ik bijzondere bijstand krijgen voor medische kosten?

Voor medische kosten die u kunt verzekeren kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Kunt u zich niet aanvullend verzekeren omdat u in de wanbetalersregeling van het CAK zit? Dan kunt u voor sommige kosten bijzondere bijstand aanvragen. In dat geval houden wij rekening met de maximale vergoeding van de Gemeentepolis Plus. Dat krijgt u dan als bijzondere bijstand.

Is het Gelre ziekenhuis gecontracteerd door Aevitae?

Aevitae heeft op dit moment een contract met het Gelre ziekenhuis. Voor 2022 is Aevitae nog in onderhandeling met het Gelre ziekenhuis. Veel verzekeraars zijn op dit moment nog in onderhandeling met zorgaanbieders. Aevitae heeft vorig jaar met alle Nederlandse ziekenhuizen een contract afgesloten. De verwachting is dat Aevitae ook dit jaar met alle Nederlandse ziekenhuizen een contract afsluit, waaronder het Gelre ziekenhuis. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de Service Desk van Aevitae op het telefoonnummer 088 - 35 35 763.

Kan ik overstappen naar de Gemeentepolis tijdens het verzekeringsjaar?

De hoofdregel in Nederland is dat jeéén keer per jaar kunt wisselen van zorgverzekering, met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar. Daar zijn vier uitzonderingen op, waarbij je tussentijds kunt overstappen:

 1. Inwoners die 18 jaar worden;
 2. Statushouders die uit het COA komen;
 3. Iemand die uit het buitenland weer terugkomt in Nederland;
 4. Bij echtscheidingen als partners bij elkaar op de polis staan.

In die gevallen wordt het eigen risico berekend op basis van de periode dat je verzekerd bent. Stel dat iemand op 1 juli zich aanmeldt, dan is het eigen risico voor de periode juli – dec €192,50. Het eigen risico is voor die periode meeverzekerd in de Gemeentepolis Plus en de Gemeentepolis Uitgebreid.

Mensen die uit detentie komen, moeten zich weer melden bij de verzekeraar waar ze verzekerd zijn. Tijdens de detentie was hun zorgverzekering opgeschort. Zij kunnen dus pas op 1 januari overstappen.