Overstap met premieschuld

Normaal gesproken kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar als u nog niet al uw premie betaald heeft. Wij hebben met een aantal verzekeraars afspraken gemaakt, waardoor u misschien toch kunt overstappen. Ook als u in de wanbetalersregeling van het CAK zit (u betaalt dan elke maand € 147,80 aan het CAK) kunt u misschien overstappen. Wij betalen dan een deel van  de achterstand aan de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar scheldt de rest van  de achterstand kwijt. U wordt dan uitgeschreven bij het CAK en hebt geen schuld meer bij uw huidige verzekeraar.

Kom naar het spreekuur

Maak een afspraak voor het spreekuur Overstappen gemeentepolis met premieschuld. Neem hiervoor contact op met ons via telefoonnummer 14075 of maak zelf online een afspraak en kies: Overstappen gemeentepolis met schulden.

Wij bespreken samen met u uw situatie en nemen contact op met uw zorgverzekeraar om te kijken of u kunt overstappen. Lukt dat niet, dan kijken we met u of schuldhulp mogelijk is. U kunt dan nu nog niet overstappen, maar mogelijk wel het volgend jaar. Het belangrijkste is vooral dat u zo van uw schuld afkomt.