Methode groslijstsystematiek en aanbestedingen

Voor civieltechnische werken hanteren wij groslijsten. Zo kunnen wij onder andere bedrijven selecteren op basis van prestaties uit het verleden. Voor meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbestedingen voor werken, nodigen wij aannemers van civieltechnische werken uit zich in te schrijven op een groslijst.

Wij beoordelen de aanmeldingen twee keer per jaar. De volgende beoordeling is op 05-01-2021.

Wat zijn groslijsten?

Groslijsten zijn lijsten waarop aannemers, dienstverleners en leveranciers staan, die hun kwaliteit hebben bewezen. Daardoor komen zij in aanmerking voor een uitnodiging voor een meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbesteding van Werken. De gemeente Zutphen is samen met de gemeente Brummen gekomen tot een systematiek voor het selecteren van aannemers.

Met deze systematiek zorgen wij ervoor dat de selectie en beoordeling van aannemers objectief en transparant is. Ook voldoen we zo aan de motiveringsplicht vanuit de aanbestedingswet. Hierbij houden we oog voor het lokale en regionale midden- en kleinbedrijf.

Inschrijven

Alle informatie over de groslijst en de gegevens die u moet opsturen, vindt u in de

De groslijst (pdf, 6.6 MB)

U schrijft zich in door ons een brief te sturen. Vermeld in de brief:

  • dat u op de groslijst van Zutphen wilt komen te staan;
  • voor welke categorie u zich inschrijft (pagina 26 van de groslijst);

Voeg daarbij:

Stuur de brief ter attentie van Kristiaan Tent, onder vermelding van Aanmelding groslijst.

Wij nemen aanmeldingen in behandeling als alle benodigde documenten zijn ingeleverd. Aannemers ontvangen van ons bericht wanneer zij op de groslijst van Zutphen zijn toegevoegd.

Handboek Openbare Ruimte

In het Algemeen Handboek Openbare Ruimte staat hoe wij werken aan de projecten in de openbare ruimte van de gemeente Zutphen. Stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, adviesbureaus of aannemers kunnen dit handboek aanvragen door een e-mail te sturen naar Wessel van Veelen: w.vanveelen@zutphen.nl.