Klachten over behandeling door ambtenaar of bestuurder

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of vindt u dat u niet behoorlijk behandeld bent door een medewerker of bestuurder? U kunt hierover een klacht indienen.

Zo werkt het

U kunt een klacht indienen als u vindt dat een persoon u onbehoorlijk heeft behandeld. Een klacht over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, kunt u doorgeven op de pagina Meldingen.

U kunt uw klacht op 2 manieren indienen:

  • met het online klachtenformulier. U kunt het formulier invullen door eerst in te loggen met DigiD, maar u kunt het formulier ook zonder DigiD invullen. Als bedrijf logt u in met eHerkenning.
  • door een brief te sturen naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op over uw klacht. Wij streven ernaar uw klacht informeel op te lossen. Dat doen wij door naar u te luisteren, naar een oplossing te zoeken en van uw klacht te leren.

Heeft u een vraag over het indienen van een klacht en de verdere procedure? Bel dan met één van de gemeentelijke klachtencoördinatoren via 14 0575. Voor het Sociaal domein kunt u vragen naar mevrouw Laura de Haas of de heer Daniel Platter. Voor de domeinen Ruimte en Economie / Bedrijfsvoering en Dienstverlening kunt u vragen naar de heer Michiel Wasser.

Jaarverslag interne klachtbehandeling

Ieder jaar stellen wij een jaarverslag op. Daarin beschrijven wij hoeveel klachten we hebben ontvangen en hoe wij de klachten hebben afgehandeld.

Jaarverslag klachten 2020 gemeente Zutphen (pdf, 765 kB)

Ombudsman gemeente Zutphen

Wij willen uw klacht graag zo afhandelen dat u tevreden bent. Dit lukt niet altijd. Bent u niet tevreden over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u naar de gemeentelijke ombudsman, de heer Toon Lamers. Hij werkt niet bij de gemeente en is ook onafhankelijk. Zijn plaatsvervanger is de heer Ab van de Vliert.

Stuur een brief naar de ombudsman, waarin u aangeeft waarom u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Stuur altijd kopieën van uw klacht, onze reactie of beslissing en andere belangrijke documenten naar: Secretariaat Ombudsman, p/a Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Heeft u vragen over de procedure bij de gemeentelijke ombudsman? Bel dan met het secretariaat van de Ombudsman gemeente Zutphen via 14 0575. U kunt vragen naar de heer Michiel Wasser.