Melding openbare ruimte

Ziet u iets in de openbare ruimte dat kapot is? Liggen stoeptegels los, is een boom(tak) geknakt of is er afval gedumpt in de struiken? Of heeft u last van de eikenprocessierups? Ziet u ergens op gemeentegrond een Japanse duizendknoop? Geef het ons door via de melding openbare ruimte.

Geef een duidelijke omschrijving

Om uw melding zo goed mogelijk af te handelen, is het belangrijk dat u heel duidelijk aangeeft wat er aan de hand is. Mocht de informatie niet duidelijk genoeg zijn, dan nemen we contact met u op.

Let op: doet u de melding anoniem, dan kunnen we geen contact met u opnemen. Het is dan extra belangrijk dat u ons genoeg informatie geeft. Is de informatie niet duidelijk, dan kunnen we uw melding misschien niet afhandelen.

Gevaarlijk of spoed

Is er een gevaarlijke situatie of heeft het spoed? Meld dit dan altijd telefonisch via 14 0575. Dan kunnen wij zo snel mogelijk aan de slag.

Stadhuis dicht en heeft u een spoedmelding?

Bekijk eerst of uw vraag hieronder staat

We merken dat er ook veel vragen binnenkomen over veel dezelfde onderwerpen van het beheer en onderhoud in onze gemeente. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u alsnog een melding maken.

Wanneer worden de prullenbakken geleegd?

Prullenpakken worden geleegd van maandag tot en met vrijdag op vaste routes. Op zaterdagavond worden alleen bakken geleegd in de binnenstad en op de belangrijke plekken zoals de IJsselkade en het station.

Ik zie een kapotte lantaarnpaal. Hoe meld ik die?

Doet de verlichting van een lantaarnpaal het niet meer? Een storing aan de openbare verlichting geeft u online door op een kaart. U leest er meer over op de pagina 'Melding openbare verlichting'.

Halen jullie ook groenafval op?

Wij halen alleen groenafval op uit de adoptietuinen. U kunt een melding doen via melding openbare ruimte - openbaar groen - groen ophalen.Het overige groenafval uit onze eigen groenstroken wordt opgehaald door aannemers. De groene containers worden geleegd door Circulus-Berkel.

Bladkorven worden in de tweede week van oktober geplaatst t/m week 50/51 en zijn alleen bestemd voor blad. Deze worden wekelijks, soms tweemaal per week, door ons geleegd.

Er ligt een afgebroken tak op de weg, kan ik dit ergens melden?

U kunt een melding doen via melding openbare ruimte - openbaar groen - afgebroken tak. Lijkt het een gevaarlijke situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Er is een gat in de weg, waar kan ik een melding maken?

U kunt een melding maken via melding openbare ruimte - wegen, bruggen en bestrating - bestrating kapot wegdek of stoep. Uw melding wordt direct doorgegeven aan de piketopzichter. Lijkt het een gevaarlijke situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Het water bij ons in de straat loopt niet weg, wat moet ik doen?

Bij hevige regenval moet het water binnen 2 uur weg zijn. Blijft er nog water staan? Neem dan telefonisch contact met ons op. In een gebied met wadi’s (bijvoorbeeld bij de wijk Leesten) is een afgekoppeld systeem aangelegd. In een wadi mag water blijven staan.

Er ligt een dood (huis)dier op of langs de weg. Waar kan ik dit melden?

Als het dier in de gemeente Zutphen ligt, kunt een melding maken via melding openbare ruimte - dieren - dode dieren. Wij halen het dier zo snel mogelijk op.

Voor huisdieren kunt u contact opnemen met de Dierenambulance.

Ik heb overlast van ratten, bij wie kan ik terecht?

Als ratten zich bevinden op gemeentegrond, kunt u een melding doen via melding openbare ruimte - dieren - ongedierte. Wij nemen dan contact op met de ongediertebestrijder.

Ik heb overlast van steenmarters. Kan de gemeente hier iets tegen doen?

Een steenmarter is een beschermde diersoort. Vangen en verjagen in strijd is met de wet Natuurbescherming. We kunnen hier als gemeente niets aan doen. 

Er mogen wel werende maatregelen worden getroffen door een deskundige. De gemeente heeft hiervoor geen mensen in dienst. Het bedrijf dat bekend is met steenmarteroverlast in Zutphen is Loet Westra.

Lees meer over de steenmarter en wat u zelf kunt (laten) doen om overlast te voorkomen of te verminderen

Er is veel ganzenoverlast bij ons in de buurt, wat doet de gemeente hieraan?

In Zutphen leven honderden ganzen die zich met name bij de vijvers en singels goed thuis voelen. Door de goede leefomstandigheden in Zutphen groeide de ganzenpopulatie afgelopen jaren snel. Door nestbeheer willen we het grote aantal ganzen in Zutphen laten dalen naar een gezonde populatie.

De gemeente ruimt geen ganzenpoep op. Op uw eigen terrein gaan we ervan uit dat u de poep zelf opruimt.

Waarom hebben de ganzen een ring om?

Vogels, en dan met name ganzen, worden jaarlijks geringd met plastic halsbanden door SOVON (vereniging van vogeltellers). De halsbanden gebruiken zij om de vogels te merken waardoor ze herkenbaar worden. Met halsbanden krijgen zij een goed beeld van de aantallen en de verspreiding van de ganzen. Dit is vooral bij veranderingen in de jachtdruk (in het buitengebied) belangrijk, zodat tijdig aan de bel getrokken kan worden mocht de sterfte te hoog worden. Maar ook om hun verspreidingsgebied te kunnen bestuderen.

Er is veel roekenoverlast bij ons in de buurt, wat doet de gemeente hieraan?

De overlast van roeken is bij ons bekend, vooral tijdens de broedperiode. Het beperken van de overlast door roeken is door de gemeente niet direct mogelijk. Roeken die zich op de locatie hebben gevestigd zijn beschermd met de Wet natuurbescherming. Niet alleen de vogel is beschermd, maar ook de nesten. Verjagen is verboden, tenzij er een ontheffing voor is verleend. U kunt uw ontheffing aanvragen via de website van de provincie.

De procedure voor het verkrijgen van de ontheffing duurt lang. Verjaging van roeken leidt meestal tot een verspreiding van de kolonies, waardoor het probleem zich vergroot over de gehele gemeente.

De gemeente ruimt geen roekenpoep op. Op uw eigen terrein gaan we er vanuit dat u de poep zelf opruimt.

Er is veel zwanenoverlast bij ons in de buurt, wat doet de gemeente hieraan?

Bijna elk jaar tijdens het broedseizoen (ongeveer tussen ongeveer april – juni) en tijdens het opgroeien van de jonge zwanen ontstaan er klachten over zwanen vanwege het agressieve gedrag van de mannetjeszwaan richting mensen en honden. Wij kunnen hier niets aan doen.

De mannetjeszwaan kan agressief zijn vanwege de verdediging van zijn territorium en broedlocatie. Ook na het broedseizoen verdedigt hij vaak zijn hele gezin. Daarna is het agressieve gedrag bijna altijd verdwenen.

Wat kunt u zelf doen?

Het mannetje ziet zichzelf ook soms terug in de weerspiegeling van een glanzende auto, woningruit of bushokje. Hij ziet hierin een mogelijke rivaal met schadelijk snavelpikken tot gevolg. U kunt zelf maatregelen treffen door het (tijdelijk) afschermen van de spiegeling met een deken, doos of laken. U kunt ook uw auto tijdelijk een straat verder parkeren.

Tips

  1. Voer de zwanen niet; voeren van brood en andere voedselwaren heeft een grote aantrekkingskracht op zwanen.
  2. Laat ze met rust. Zwanen die agressief gedrag vertonen, zijn zelf vaak opgejaagd.

De gemeente ruimt geen zwanenpoep op. Op uw eigen terrein gaan we er vanuit dat u de poep zelf opruimt.