Melding waarbij toezicht en/of handhaving nodig is

We krijgen vaak dezelfde vragen en meldingen binnen die te maken hebben met handhaving. We hebben daarom een overzicht gemaakt met informatie hoe we uw melding in behandeling nemen en welke informatie wij van u nodig hebben om met uw melding aan de slag te gaan.

Kunnen jullie toezicht houden op loslopende honden buiten de hondenuitlaatplaatsen?

Wanneer u merkt dat er vaak honden loslopen buiten de losloopgebieden, dan kunt u een melding maken. In het formulier kiest u voor:

 • domein: dieren
 • subdomein: verzoek toezicht loslopende honden

Vermeld de tijden waarop de overtreding plaatsvindt. Handhaving kan zo gericht controleren.

Naar het meldingsformulier

Er ligt veel hondenpoep op straat. Kan hierop gecontroleerd worden?

Ja dat kan. We kunnen pas echt handhaven als we een dader op heterdaad betrappen. We kunnen gericht controleren als u de overlast meldt. In het meldingsformulier kiest u voor:

 • domein: dieren
 • subdomein: verzoek toezicht hondenpoep

Uw melding blijft anoniem.

Naar het meldingsformulier

Er staan al enige tijd één of meerdere fietsen in de buurt geparkeerd. Kunnen deze weggehaald worden?

Als u een melding doet, dan zullen we op de door u genoemde locatie gaan om te kijken naar de fiets.

 • Staat de fiets geregistreerd als gestolen, dan brengen we de fiets naar het politiebureau aan de Houtwal.
 • Staat de fiets niet geregistreerd als gestolen en staat de fiets op slot? Dan is de kans groot dat de fiets nog van een eigenaar is. We laten de fiets dan staan.

In het meldingsformulier kiest u voor:

 • domein: overlast
 • subdomein: fietswrakken en weesfietsen

Naar het meldingsformulier

Mijn fiets stond bij het station en is in beslag genomen. Wat nu?

Op straat gestalde fietsen zorgen voor een rommelig straatbeeld. En ze staan vaak in de weg. Daarom mag u rondom het station en in de straten naar het station uw (brom)fiets niet langer dan 2 uur stallen.

Staat de (brom)fiets er langer dan 2 uur? Dan kan de gemeente die verwijderen. Als het moet, wordt het kettingslot doorgeknipt. De kosten zijn voor uw rekening.

Wilt u uw (brom)fiets terug? Maak een afspraak met de gemeente en neem uw fietssleutel en identiteitskaart mee naar de afspraak. Tegen betaling van €25 krijgt u uw fiets terug.

U kunt uw (brom)fiets gratis stallen in de fietsenstalling onder het station.

Wij hebben last van hangjongeren in onze buurt. Kan daar iets aan gedaan worden?

Ervaart u overlast van jongeren op straat? U kunt dit bij ons melden. Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving pakt de melding op samen met de jeugdcoördinator.

In het meldingsformulier kiest u voor:

 • domein: overlast
 • subdomein: overlast jongeren

Naar het meldingsformulier

 • Is er spoed? Bel dan de politie via 0900 8844.
 • Is er gevaar voor personen of goederen? Bel dan 112.

U kunt ook contact opnemen met één van de jongerenstraatcoaches of met hun coördinator van Kansrijk Jongerenwerk b.v.. Zij zijn elke dag te bereiken van 9:00 tot 23:00 uur. Hun contactgegevens zijn:

 • Steven van den Broek (straatcoach): 06 - 55 78 85 32
 • Joshua Palm (straatcoach): 06 - 23 46 61 55
 • Kelly van der Starre (coördinator): 06 - 16 06 31 15 (te bereiken tijdens kantoortijden voor overige vragen)

Mijn buren verbranden hun afval. Kan ik dit ergens melden?

Het is verboden om in de openlucht vuur aan te leggen, te hebben of te stoken (afvalstoffenverordening, artikel 33). Ook is het verbranden van afval in de open lucht verboden.

U kunt het melden als uw buren afval verbranden. In het meldingsformulier kiest u voor:

 • domein: overlast
 • subdomein: afvalverbranding

Naar het meldingsformulier

Vuur van kaarsen, fakkels, vuurkorven of barbecue is niet verboden. Dit vuur mag geen brandgevaar opleveren. Maar u kunt wel last hebben van het vuur of de rook. Levert het wel overlast op? Dan is ook hiervan het gebruik verboden. Meer informatie over hout stook en houtrook.

Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dichtbij elkaar wonen, kunnen er ergernissen of conflicten ontstaan. Door elkaar te vermijden of juist te confronteren, kunnen spanningen oplopen. Heeft u ruzie met uw buren? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.