Melding waarbij toezicht en/of handhaving nodig is

We krijgen vaak dezelfde vragen en meldingen binnen die te maken hebben met handhaving. We hebben daarom een overzicht gemaakt met informatie hoe we uw melding in behandeling nemen en welke informatie wij van u nodig hebben om met uw melding aan de slag te gaan.

Kunnen jullie toezicht houden op loslopende honden buiten de hondenuitlaatplaatsen?

Wanneer u merkt dat er vaak honden loslopen buiten de losloopgebieden, dan kunt u een melding maken via melding openbare ruimte (kies 'dieren' en 'verzoek toezicht loslopende honden'). Vermeld hierin de tijden waarop de overtreding plaatsvindt. Handhaving kan zo gericht controleren.

Er ligt veel hondenpoep op straat. Kan hierop gecontroleerd worden?

Ja dat kan. We kunnen pas echt handhaven als we een dader op heterdaad betrappen. We kunnen gericht controleren als u de overlast meldt. U kunt een melding maken via melding openbare ruimte (kies 'dieren' en 'verzoek toezicht hondenpoep'). Uw melding blijft anoniem.

Er staan al enige tijd één of meerdere fietsen in de buurt geparkeerd. Kunnen deze weggehaald worden?

U kunt een melding doen via melding openbare ruimte (kies 'overlast' en 'fietswrakken en weesfietsen').

Handhaving zal dan naar de door u genoemde locatie gaan om te kijken naar de fiets.

  • Staat de fiets geregistreerd als gestolen, dan brengen we de fiets naar het politiebureau aan de Houtwal.
  • Staat de fiets niet geregistreerd als gestolen en staat de fiets op slot? Dan is de kans groot dat de fiets nog van een eigenaar is. We nemen de fiets dan niet in bewaring.

Mijn fiets stond bij het station en is in beslag genomen. Wat nu?

Op straat gestalde fietsen zorgen voor een rommelig straatbeeld en staan vaak in de weg. Daarom mag u rondom het station en in de straten naar het station uw (brom)fiets niet langer dan twee uur stallen. Staat de (brom)fiets er langer? Dan kan de gemeente die verwijderen. Als het moet, wordt het kettingslot doorgeknipt. De kosten zijn voor uw rekening.

Wilt u uw (brom)fiets terug? Maak een afspraak met de gemeente en neem uw fietssleutel en identiteitskaart mee naar de afspraak. Tegen betaling van 25 euro krijgt u uw fiets terug.

U kunt uw (brom)fiets gratis stallen in de fietsenstalling onder het station.

Er hangen veel jongeren bij ons in de buurt. Wij hebben daar last van. Kan daar iets aan gedaan worden?

Als u overlast van jongeren op straat ervaart, kunt u dit melden via melding openbare ruimte (kies 'overlast' en 'overlast jongeren').

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving pakt de melding op samen met de jeugdcoördinator. Bij spoedeisende gevallen bel dan de politie via 0900 8844. Als er gevaar is voor personen of goederen bel dan 112.

Mijn buren verbranden hun afval. Kan ik dit ergens melden?

De afvalstoffenverordening (artikel 33) verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de openlucht. Ook is het verbranden van afval in de open lucht bij de Wet milieubeheer verboden. U kunt melding maken via melding openbare ruimte (kies 'overlast' en 'afvalverbranding').

Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur van kaarsen, fakkels, vuurkorven of barbecue, zolang het geen brandgevaar oplevert.  Levert het wel overlast op? Dan is ook hiervan het gebruik verboden. Meer informatie over hout stook en houtrook.

Buurtbemiddeling

Wanneer mensen dichtbij elkaar wonen, kunnen er ergernissen of conflicten ontstaan. Door elkaar te vermijden of juist te confronteren, kunnen spanningen oplopen. Heeft u ruzie met uw buren? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.