Welstands- en Monumentencommissie

De welstands- en monumenten commissie heet nu de Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Zij adviseert de gemeente over het uiterlijk van gebouwen en over monumentenzorg.

Vergaderingen zijn iedere week in het stadhuis en zijn normaal gesproken openbaar. Vanwege het coronavirus kan alleen diegene die een plan heeft ingediend op afspraak een vergadering bijwonen. Hij of zij kan een toelichting geven, of krijgen op een eerder advies van de commissie. Over de meeste aanvragen wordt digitaal geadviseerd.

Aanvragen blijven we publiceren. U kunt ze inzien op Overheid.nl. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Bekendmakingen.