Maaibeleid

Om meer biodiversiteit te krijgen, maaien wij minder vaak binnen de gemeente. Door het groen anders in te richten en bermen uit te breiden, kunnen er plantensoorten groeien waar bijen en vlinders op afkomen. Het kan zijn dat u hier vragen over heeft. Daarom hebben we de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij gezet.

Waarom maait de gemeente minder?

Biodiversiteit willen we graag behouden en bevorderen. Door minder vaak te maaien, kunnen er veel verschillende grassen, bloemen en kruiden groeien. Dit zorgt voor een verbetering van de flora en fauna in het stedelijk gebied. Naast het minder maaien, zaaien wij ook speciale zaadmengsels in om de biodiversiteit te bevorderen.

Wat maait de gemeente wel?

Bermen bij verkeer- en uitzichthoeken (bijvoorbeeld bij kruispunten) maaien wij twee tot drie keer per jaar. Daarnaast kijken we of er nog op andere plekken gemaaid moet worden. Dit is afhankelijk van de groei van het gewas.  

Hoe vaak per jaar maait de gemeente?

We hebben drie maairondes per jaar. Dit betekent niet dat alle plekken drie keer per jaar gemaaid worden. De rondes zijn namelijk op verschillende typen bermen gericht.

Maaironde 1: vroeg in het jaar

De eerste maaironde wordt vroeg in het jaar uitgevoerd. In maart zijn een aantal bermen gemaaid die in de winter 2019/2020 zijn blijven staan. De overwinteringsplekken zijn belangrijk voor de flora en fauna.

Maaironde 2: kleine ronde

De tweede maaironde is een kleine ronde en is gericht op de verkeersveiligheid. Ook worden stukken met teveel grassen gemaaid. Van te voren maakt de groenbeheerder een ronde en wordt er bepaald welke bermen er gemaaid worden. Ongeveer 25 tot 30% van de bermen wordt gemaaid.

Maaironde 3: in oktober

De derde maaironde is, afhankelijk van het weer en beeld, in oktober. Ook deze maaironde is op aanwijzing van de beheerder. Ongeveer 40% tot 60% van het gewas blijft staan. Hierdoor zijn er weer voldoende overwinteringsplekken voor de flora en fauna.

Bermen in het buitengebied

De bermen in het buitengebied worden nu alleen gemaaid vanwege verkeersveiligheid. In oktober / november wordt een aantal bermen wel gemaaid. Ongeveer 50% van het gewas blijft staan.

Kan er extra gemaaid worden?

Eigenlijk doen we dit niet. Ontstaat er een onveilige verkeerssituatie? Dan kunt u een melding maken via 'melding openbare ruimte'.