Leefgeld voor Oekraïense ontheemden

Kent u Oekraïense ontheemden die in onze gemeente verblijven en niet genoeg geld hebben om van te leven? Dan helpen wij hen met een geldbedrag. Dit bedrag noemen we leefgeld. Sinds 1 mei 2022 werken we volgens de landelijke regeling. Oekraïense ontheemden hebben recht op een leefgelduitkering, vanaf het moment dat zij in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het leefgeld wordt maandelijks uitgekeerd.

Aanmelden voor leefgeld

Aanmelden voor leefgeld kan door een e-mail te sturen naar: leefgeld@zutphen.nl.

Waarvoor is het leefgeld en wat is de hoogte?

Het leefgeld is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag bestaat uit 3 delen. De hoogte van het bedrag hangt af van de soort opvang, de leeftijd en grootte van het gezin:

 1. Deel voor maaltijden per maand:
 • Gezin van 1 of 2 personen: €215,06 per volwassene en €178,36 per minderjarige. Een ontheemde onder de 18 jaar die alleen is, ontvangt €215,06.
 • Gezin van 3 personen: €171,99 per volwassene en €142,57 per minderjarige.
 • Gezin van 4 personen of meer: €150,45 per volwassene en €124,97 per minderjarige.
 1. Deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven: €56,12 per persoon per maand. Dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden.
 2. Deel voor extra bedrag in gastgezin. Dit noemen we de woontoelage: €80,91 per persoon per maand.  

Oekraïense ontheemden kunnen de woontoelage gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen dit geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Hoe krijgen Oekraïense ontheemden het leefgeld?

Ontheemden die recht hebben op leefgeld, krijgen op de eerste dag van de maand het leefgeld uitbetaald op hun rekeningnummer. Is iemand op een andere datum dan de eerste dag van de maand in de gemeente Zutphen gekomen? Dan betalen wij het leefgeld de eerste keer vanaf de datum dat iemand is ingeschreven in het BRP. De maand daarna betalen wij het leefgeld op de eerste dag van de maand.

Betaling via Nederlandse bankrekening of prepaid pinkaart

Oekraïense ontheemden die geen Nederlandse bankrekening hebben, krijgen van ons een BNG prepaid pinkaart. Hierop zetten wij het leefgeld voor de maand. Met de BNG prepaid pinkaart kan iemand via elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen.

Krijgt iemand leefgeld en verandert er iets in de situatie?

Geef dit aan ons door via leefgeld@zutphen.nl. Bijvoorbeeld in deze situaties:

 • Als iemand naar een ander opvangadres binnen de gemeente gaat. Dit kan betekenen dat de hoogte van het bedrag verandert.
 • Als iemand naar een ander opvangadres buiten de gemeente gaat. Het leefgeld via de gemeente Zutphen stopt dan op de eerste dag van de volgende maand. Het leefgeld kan aangevraagd worden bij de nieuwe gemeente.
 • Als iemand de opvang verlaat. Bijvoorbeeld omdat zij ergens anders woonruimte hebben gevonden. Dit betekent dat iemand dan geen recht meer heeft op leefgeld.
 • Als iemand van het gezin betaald werk gaat doen. Dit kan betekenen dat de hoogte van het bedrag verandert of dat het leefgeld stopt.
 • Als iemand van het gezin een uitkering krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit kan betekenen dat de hoogte van het bedrag verandert of dat het leefgeld stopt.