IJsselkade

Een groot deel van de IJsselkade heeft in 2017-2018 een nieuwe, groene inrichting gekregen. Binnenkort is het deel van de kade aan de beurt vanaf het waterwerk tot aan de oude IJsselbrug. Er komen onder andere trappen waarop je heerlijk kunt zitten aan de IJssel.

Planning

Aannemer NTP gaat deze tweede fase van de herinrichting uitvoeren. In onderstaande tabel ziet u welke werkzaamheden in welke periode plaatsvinden. Op de schets onder de tabel geeft een gekleurde lijn het gebied aan waar de werkzaamheden zijn. De kleur noemen we in de tabel.

Periode Soort werkzaamheden Kleur op de kaart
20 september t/m 1 oktober 2021 Voorbereiding  
4 oktober t/m 26 november 2021 Aanleg damwand Rood
29 november t/m 31 december 2021 Afrondende werkzaamheden voor winterstop Blauw
3 januari t/m 25 februari 2022 Winterstop  
28 februari t/m 27 mei 2022 Aanleg IJsseltrappen Oranje
28 februari t/m  27 mei 2022 Aanleg randelementen en graspodia (zuidzijde) Zwart
28 februari t/m 29 april 2022 Waterwerk Groen
25 april t/m 17 juni 2022 Overige werkzaamheden noordzijde Geel
30 mei t/m 29 juli 2022 Werkzaamheden voormalige Havenstraat Paars
Nog te bepalen Werkzaamheden tussen de IJssel en het IJsselpaviljoen  
Een impressie van de nieuwe inrichting van de IJsselkade.

NTP houdt omwonenden op de hoogte van de werkzaamheden. Het werk aan de IJsselkade heeft, afgezien van wat aan- en afvoer van materieel, geen gevolgen voor het autoverkeer op de IJsselkade. Voor de veiligheid leiden we fietsers een klein stukje om.

Op de pagina Afgeronde projecten Rivier in de Stad leest u wat we al gerealiseerd hebben.

Waterwerk krijgt een opknapbeurt

Al vele zomers spelen er kinderen in en om het waterwerk op de IJsselkade. Het waterwerk blijft daarom op de kade. Wel krijgt het een opknapbeurt. Zodat de volgende generaties er ook plezier aan hebben.

Riviertrappen langs de IJssel

Langs de IJssel komen brede trappen. Hierop kan je heerlijk zitten en genieten van de zon en de langsvarende schepen. De trappen geven de rivier ook iets meer ruimte bij hoge waterstand.

impressie van de trappen langs de IJssel
 
Horeca

Op de IJsselkade stond ‘eethuis de Kade’. Deze kiosk is gesloopt en er komt horeca op een nieuwe locatie op de kade. Hiervoor is een prijsvraag gehouden. De eigenaren van restaurant Lekker hebben de prijsvraag gewonnen en werken het ontwerp voor de nieuwe horeca verder uit.

Verbinding met Noorderhaven en historische kademuur

Op dit moment is er niet voldoende geld om de verbinding van de IJsselkade naar de Noorderhaven opnieuw in te richten. De historische kademuur, ontdekt tijdens archeologische onderzoeken in de Noorderhaven, blijft voorlopig ook onzichtbaar. Deze kademuur is gebouwd in 1863, oorspronkelijk als vestingwerk. Na 1881 werd de muur in gebruik genomen als laad- en loskade. Hij zit nu onder de grond.