Informatie voor omwonenden over het verkabelen

Hier leest u meer over de bewonersbijeenkomst en mogelijkheden om op de hoogte te blijven van informatie over het project verkabelen van 3 tracés langs de N348.

Nieuwsbrief april

In april 2023 is de eerste nieuwsbrief gestuurd. Deze nieuwsbrief is gestuurd aan de inwoners die een e-mailadres hiervoor hebben achtergelaten. Nieuwsgierig? Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Nieuwsbericht over de bewonersbijeenkomst 28 september 2022

Een deel van de hoogspanningslijnen in Zutphen en Warnsveld wordt in de toekomst ondergronds gebracht. Eind september 2022 was de eerste inloopavond voor de direct omwonenden die langs de 3 tracés langs de N348 wonen, waarvan de hoogspanningslijnen in de toekomst worden ‘verkabeld’. De avond werd gehouden in het Rode Kruis gebouw aan de Van Drinenstraat 4 in Zutphen. Tijdens deze inloopavond is het basisontwerp getoond en waren diverse experts van zowel netwerkbeheerder TenneT, GGD Noord-en Oost-Gelderland als gemeente Zutphen aanwezig om vragen van inwoners te beantwoorden.

Wethouder Sjoerd Wannet:

Fijn dat veel direct omwonenden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging en naar de inloopavond zijn gekomen. Zij hebben het basisontwerp van waar de kabels in de grond komen te liggen met eigen ogen kunnen zien en de mogelijkheid om vragen te stellen aan de experts. Ook was de Initiatiefgroep Zutphen Ontspant aanwezig om de eerste ‘droombeelden’ op te halen voor de herinrichting. Een participatieproces dat start nadat het ontwerp is goedgekeurd en in uitvoering gaat nadat de verkabeling een feit is.

Wat gaat er gebeuren

Voordat er buiten ‘een schop de grond’ in kan, moet een aantal stappen worden doorlopen. Dat is een proces dat meerdere jaren duurt en verschillende fasen kent. Op dit moment zijn TenneT en de gemeente, mede op basis van de input van de informatieavond, bezig met de afronding van het basisontwerp. In het basisontwerp wordt onder andere rekening gehouden met aanwezige (ondergrondse) infrastructuur (zoals kabels en leidingen), perceelsgrenzen, bodemgesteldheid, waardevol groen en veiligheidseisen.

Nadat het basisontwerp formeel is vastgesteld, is de vervolgstap het detailontwerp, het voorbereiden van de noodzakelijke vergunningen en afspraken maken met grondeigenaren en -gebruikers. Het slotstuk van het project is de realisatiefase, welke de grootste impact op de omgeving heeft. Er is werkruimte nodig en materieel om de kabels ondergronds te brengen. Daarna worden de masten en lijnen verwijderd.