Informatie voor omwonenden over het verkabelen

Hier leest u meer over de bewonersbijeenkomst en mogelijkheden om op de hoogte te blijven van informatie over het project verkabelen van 3 tracés langs de N348.

Woensdag 28 september was er een inloopavond voor bewoners. De direct aanwonenden langs de 3 tracés hebben hiervoor een uitnodiging per post ontvangen. Tijdens deze informatie-inloopavond is het basisontwerp getoond en waren diverse experts aanwezig om vragen van aanwonenden te beantwoorden. De gestelde vragen worden meegenomen bij het afronden van het basisontwerp.

De vragen met antwoorden en suggesties van bewoners die tijdens de inloopavond zijn opgehaald, worden zo snel mogelijk op deze pagina gedeeld.