Subsidie jeugdvereniging

De gemeente stimuleert jeugdverenigingen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een zinvolle tijdbesteding en deelnemen van jongeren aan de maatschappij. Die jeugdverenigingen (bijvoorbeeld buurtvereniging, scoutinggroepen en speeltuinverenigingen) kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Sportverenigingen kunnen een sportstimulering subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie tot 1 oktober aanvragen. Het beschikbare budget is €1.250 per jaar. Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen, kunnen alleen voor de subsidie in aanmerking komen als er nog budget over is.

Wat houdt de subsidie in?

Zet uw vereniging zich in voor de ontplooiing / welzijn van een kind? U kunt als jeugdvereniging verschillende subsidies aanvragen.

  • Organisatiekosten: bijvoorbeeld de huur van en ruimte
  • Activiteitenkosten: voor regelmatig terugkerende activiteiten (ten minste 10 keer per jaar). Voor eenmalige activiteiten kunt u eventueel een evenementen subsidie aanvragen.
  • Uitvoeringskosten: bijvoorbeeld het inhuren van catering of huren van materialen.

De voorwaarden van de subsidieregeling jeugdverenigingen zijn leidend. Hieronder vindt u voorbeelden wat u kunt doen als jeugdvereniging om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Voorbeelden

  • Het bevorderen van de eigen kracht van het kind, zodat het kind zich sociaal ontwikkelt.
  • Gevarieerd activiteitenaanbod.
  • Bewustwording van een gezonde leefstijl.
  • Verhogen sport- en beweegparticipatie.
  • Overlast terugdringen en bevordert sociale cohesie.
  • Een appèl doen op zelfwerkzaamheid en creativiteit.
  • Kennismaken met vrijwilligerswerk.

Aanvragen

Subsidie voor jeugdverenigingen kunt u online aanvragen. Uw activiteiten komen eerder voor de subsidie in aanmerking als uw aanvraag aan meerdere voorwaarden voldoet.