Subsidie maatschappelijke dienstverlening

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties met een maatschappelijk doel. Het gaat om activiteiten die de gezondheid of welzijn bevorderen, of om activiteiten om inwoners beter mee te laten doen in de maatschappij. De vrijwilligersorganisatie kan hiervoor subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie tot 1 oktober aanvragen. Het beschikbare budget is €7.900 per jaar. Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen, komen alleen voor de subsidie in aanmerking als er budget over is.

Wat houdt de subsidie in?

Vrijwilligersorganisaties die activiteiten uitvoeren voor inwoners uit kwetsbare groepen kunnen financieel ondersteund worden. Bijvoorbeeld organisaties die meerdere keren per jaar activiteiten voor ouderen organiseren. Of vrijwilligers die buitenlandse inwoners helpen met de Nederlandse taal.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie maatschappelijke dienstverlening moet de organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet worden gedaan door een vrijwilligersorganisatie (het grootste deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door vrijwilligers).
  • De vrijwilligersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld stichting of vereniging).
  • De activiteiten zijn voornamelijk gericht op inwoners van de gemeente Zutphen.
  • De vrijwilligersorganisatie voert concrete activiteiten uit voor individuen/deelnemers.
  • De organisatie ontvangt in het betreffende jaar geen andere subsidie of bijdrage van de gemeente Zutphen.

Aanvragen

Subsidie maatschappelijke dienstverlening vraagt u online aan.