Subsidie sportstimulering

Sporten is gezond en niet alleen omdat u er fit van wordt: wie regelmatig sport merkt allerlei positieve veranderingen in het leven. De gemeente wil sporten daarom graag stimuleren. Organisaties die eenmalig sportactiviteiten organiseren en sportverenigingen uit de gemeente kunnen een subsidie krijgen.

U kunt de subsidie tot 1 oktober aanvragen. Het beschikbare budget is €36.600 per jaar. Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen, kunnen alleen voor subsidie in aanmerking komen als er nog budget over is.

Wat houdt de subsidie in?

Met de subsidie sportstimulering kunt u subsidie krijgen als u investeringen wilt doen en/of het sport- en beweegaanbod wilt vergroten. U kunt een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie voor een activiteit of activiteiten binnen één kalenderjaar. De criteria van de subsidieregeling Sportstimulering zijn leidend. Hieronder vindt u voorbeelden van sportstimulering.

Voorbeelden van sportstimulering

  • Het organiseren van een sportevenement.
  • Activiteiten die een specifiek sport- en/of bewegingsaanbod creëren. Bijvoorbeeld voor inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking, lage inkomens en voor de LHBTI+ groep (inclusief sporten).
  • Activiteiten die deskundigheid van vrijwilligers (zowel op sporttechnisch als bestuurlijk gebied) verbeteren.
  • Activiteiten die de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en/of met andere organisaties binnen de gemeente stimuleren en/of verbeteren.

Aanvragen

Subsidie voor sportstimulering kunt u online aanvragen. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers).

De kans dat u de subsidie krijgt is groter als uw aanvraag aan meerdere criteria voldoet.

Bij de aanvraag moeten u een ingevuld Activiteitenplan sportstimulering indienen. Dit is een Word document dat u kunt invullen. Tijdens het invullen van het formulier wordt gevraagd het document te uploaden.