Bodycams voor handhavers gemeente Zutphen

In de gemeente Zutphen kunt u een handhaver ontmoeten met een bodycam. De bodycam is een kleine draagbare camera die de handhaver op het uniform draagt. Op deze pagina geven we antwoorden op vragen die u kunt hebben over deze camera’s.

Waarom dragen de handhavers een bodycam?

De bodycams maken het werk van de handhavers veiliger. Er worden alleen opnames gemaakt als de handhaver vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. c

Mogen de handhavers de bodycams wettelijk gebruiken?

Ja. De gemeente Zutphen zet de bodycam in om de veiligheid van haar werknemers te vergroten. Dit is een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals omschreven in artikel 6.1f AVG.

Wanneer mogen de handhaver opnames maken?

Opnames zijn toegestaan als de handhaver vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. Alle incidenten die (mogelijk) escaleren mogen gefilmd worden met de bodycam.

Kunnen de opnames ook stiekem worden gemaakt?

Nee, de bodycam is duidelijk zichtbaar. Ook kunt u het zien dat de camera een opname maakt. De handhaver waarschuwt mondeling dat een opname wordt gestart.

Kan de politie de opnames gebruiken?

Ja, als een opname is gemaakt van een strafbaar feit, dan kan de politie deze beelden gebruiken bij opsporingsonderzoek. De beelden kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?

Nee, de handhaver heeft volgens de wet het recht om te filmen en heeft geen toestemming nodig om een opname te maken.

Hoe worden de opnames beveiligd?

De gemeente gaat zeer zorgvuldig om met de bodycamopnames. Alle opnames worden op de bodycam zelf versleuteld opgeslagen, hierdoor zijn ze onleesbaar.

De opnames worden na elke dienst automatisch opgeslagen in een database. Een klein aantal personen heeft toegang tot de database. Al hun handelingen worden opgeslagen. Zo is het altijd duidelijk wie op welk moment voor welk doel de opnames opgevraagd heeft.

Waar mogen de opnames voor worden gebruikt?

De opnames mogen uitsluitend worden gebruikt voor vier vooraf vastgestelde doelen:

  1. Aangifte bij de politie na geweld tegen een handhaver.
  2. Als de handhaver zijn of haar eigen gedrag in een situatie wil beoordelen (leerervaring).
  3. Vordering door de politie of het openbaar ministerie.
  4. Een inzageverzoek door een betrokkene.

Hoe lang worden de beelden bewaard?

De beelden worden standaard een week bewaard. Als er binnen een week geen uitleesverzoek voor een incident is gekomen, worden de beelden automatisch verwijderd. Komt zo’n verzoek er wel, dan worden die bodycamopnames bewaard totdat het incident of de vordering is afgehandeld. Daarna worden de opnames alsnog verwijderd.

Kan de drager van de bodycam de opnames zelf verwijderen?

Nee, alle opnames worden een week bewaard en – als er een incident heeft plaatsgevonden – tot na de afhandeling van dat incident. De drager kan de opnames gedurende de bewaartermijn niet verwijderen.

Wordt er toezicht gehouden op het rechtmatig gebruik van bodycambeelden?

Elke gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de manier waarop de gemeente met de persoonsgegevens en privacy omgaat, dus ook op de bodycams. De FG heeft het recht controles uit te voeren op plekken en in systemen waar de bodycamopnames worden verwerkt om te zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Kan ik de beelden inzien die van mij gemaakt zijn?

U heeft het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Als u de beelden wilt inzien, dan kunt u een inzageverzoek doen. U mag dan alleen uw eigen gegevens zien, en niet beelden of geluidsopnames van andere personen die in beeld komen. Die andere personen moeten eerst onherkenbaar gemaakt worden.

Lees meer over uw privacyrechten in de privacyverklaring van de gemeente. Als u uw gegevens wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar FG@zutphen.nl. U kunt ons ook een brief sturen: Gemeente Zutphen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Is er ook onafhankelijk toezicht?

Ja, de Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder voor bescherming van uw persoonsgegevens. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.