Regenwater gebruiken in de tuin

Veel regenwater gaat van het dak, de straten en erven meteen het riool in. Het wordt dan afgevoerd. Het heeft veel voordelen om regenwater apart van het vuile water op te vangen. We noemen dit afkoppelen.

Voordelen van afkoppelen

 • We voorkomen dat de riolering, waar ook het vuile afvalwater van gebouwen in komt, heel snel vol loopt bij een stevige bui. Komt het regenwater wel bij het vuile afvalwater, dan kan het gebeuren dat de riolering zo vol wordt dat het water in een overstort terecht komt. Het water loopt dan een vijver of sloot in; ook het vieze afvalwater.
 • De gemalen hoeven minder groot te zijn.
 • De kans dat rioolwater in douches en wc’s ‘omhoog komt’ bij hevige regenval, is kleiner.
 • Door regenwater niet af te voeren maar de kans te geven rustig de bodem in te zakken, gaan we verdroging tegen.

Veelgebruikte manieren om regenwater af te koppelen

Er zijn 3 manieren die veel gebruikt worden:

 1. Regenwater opvangen in een lager gedeelte van een stuk grond. Bijvoorbeeld een vijver of een wadi. Als er weinig ruimte is, kunnen grindkoffers of infiltratiestroken van zand aangelegd worden. Het water kan hierdoor goed in de grond zakken.
 2. Het regenwater afvoeren naar oppervlaktewater. Zoals een rivier, sloot of kanaal.
 3. Een combinatie van de eerste twee.

Wat kunt u zelf doen?

U helpt mee door ervoor te zorgen dat het regenwater niet vervuild raakt, en door regenwater op te vangen en te gebruiken.

 • Gooi geen afval of vuil water in de rioolputten (kolken) op straat.
 • Was uw auto in een wasstraat. Wast u de auto wel op straat, gebruik dan milieuvriendelijke middelen.
 • Vang het regenwater op in een regenton en gebruik het om de tuin water te geven als het droog is.
 • Zorg voor weinig verharding in uw tuin, zodat water in de bodem kan zakken. Zo voorkomt u ook overlast door regenwater bij een flinke stortbui. En verdroging van de natuur.

Subsidie voor afkoppelen

Wilt u bestaande dakoppervlakken van (gebouwen bij) uw woning afkoppelen van de riolering? Kijk of uw subsidie kunt krijgen.

8 tips voor een watervriendelijke tuin

Hieronder vindt u 8 tips voor een watervriendelijke tuin. Op de website Huisjeboompjebeter.nl vindt u in totaal 19 tips voor een watervriendelijke tuin.

 1. Vang regenwater op
 2. Leg een gazon aan. Laat regenwater wegzakken in de grond. Het is een fijne plek om te zonnen of voor kinderen om op te spelen. Vogels vinden er voedsel.
 3. Gebruik waterdoorlatende bestrating. Handig voor het terras, tuinpaden en de oprit.
 4. Leg een gootje aan. Regenwater wordt afgevoerd en het geeft je tuin een speels effect.
 5. Leg een regenwatervijver aan. Een sfeervolle waterbuffer en een fijne plek voor verschillende soorten dieren en planten.
 6. Maak gebruik van of creëer hoogteverschillen. Zo kan water tijdelijk worden opgeslagen in de lagergelegen delen van de tuin, zodat bijvoorbeeld het terras droog blijft.
 7. Plaats een groen dak. Houdt regenwater vast, is goede isolatie en een bron voor leven op het dak.
 8. Maak een groene gevel. Dit vertraagt de afvoer van regenwater naar het riool en biedt een schuilplaats, broedplaats en voedsel voor dieren.

Kijk ook eens op www.riool.info en www.delevendetuin.nl.