Rioolverstopping

Is uw riolering verstopt? Dat is heel vervelend. Daar moet snel iets aan gedaan worden. De verstopping kan in uw eigen afvoer zitten of in de riolering van de gemeente. Wat u moet doen, hangt af van de soort riolering bij uw huis.

Binnen de bebouwde kom

Woont u binnen de bebouwde kom? Dan is uw woning of gebouw meestal aangesloten op het ‘vrij vervalriolering’. De zwaartekracht zorgt ervoor dat het afvalwater door de riolering stroomt.

Graaf het ontstoppingsstuk in de riolering vrij

In de afvoer van uw huis naar het gemeenteriool, zit in de buurt van de erfscheiding een ontstoppingsstuk. Deze moet u vrij graven. Graaf alleen op uw eigen terrein. Graven op gemeentegrond mag alleen in overleg.

Weet u niet waar het ontstoppingsstuk zit? De gemeente weet dit meestal wel. Neem daarvoor contact met ons op.

U kunt ook een ontstoppingsbedrijf inschakelen om het ontstoppingsstuk voor u te zoeken. De kosten voor het vrij (laten) graven van het ontstoppingsstuk betaalt u zelf.

Staat er water in het ontstoppingsstuk?

Staat de rioolbuis bij het ontstoppingsstuk vol met water? Dan zit de verstopping in het gemeentelijke deel van de leiding. In dit geval is de gemeente aansprakelijk.

Maak foto's van het ontstoppingsstuk en meld de verstopping van melding openbare ruimte. Een van onze medewerkers komt dan kijken en laat de verstopping verhelpen.

Staat de rioolbuis bij het ontstoppingsstuk niet vol met water? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein: tussen het ontstoppingsstuk en de riolering in het gebouw. U moet de verstopping zelf oplossen of een ontstoppingsbedrijf inschakelen om dit voor u te doen. De kosten betaalt u zelf.

Buiten de bebouwde kom

De meeste panden in het buitengebied en een aantal afgelegen panden binnen de bebouwde kom zijn aangesloten op een drukriolering. Kleine gemalen pompen het afvalwater weg. Zo’n gemaal staat in de buurt van uw woning en heeft aan de bovenkant een rode (waarschuwings-)lamp.

Kijk of de rode lamp brandt

Brandt de rode lamp? Dan is er waarschijnlijk een storing aan het gemaal.

  • Bel het storingsnummer van Remondis Rioolservice (voorheen Dusseldorp): (0544) 39 55 27 (24 uur per dag). De storing wordt zo snel mogelijk verholpen.

Brandt de rode lamp niet? Dan is er waarschijnlijk een verstopping.

  • Kijk in de pompput van het gemaal. Staat de put vol water? Dan is er toch een storing. Bel bovenstaand storingsnummer.
  • Staat de put niet vol met water? Dan is er waarschijnlijk een verstopping. Volg onderstaande stappen.

Graaf het ontstoppingsstuk in de riolering vrij

Zie de informatie over een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.

Staat er water in het ontstoppingsstuk?

Staat de rioolbuis bij het ontstoppingsstuk vol met water? Dan zit de verstopping in het gemeentelijke deel van de leiding. Neem contact op met Remondis Rioolservice via 0544 – 39 55 27 (24 uur per dag). De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Staat de rioolbuis bij het ontstoppingsstuk niet vol met water? Dan zit de verstopping op uw eigen terrein, tussen het ontstoppingsstuk en de riolering in het gebouw. U moet de verstopping zelf oplossen of een ontstoppingsbedrijf inschakelen om dit voor u te doen. De kosten betaalt u zelf.

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA)

Heeft u een storing of lozingsprobleem? Bel dan het storingsnummer van Lutra Milieusystemen, via 032 – 13 16 161 (24 uur per dag). De storing wordt zo snel mogelijk verholpen.