Gebruik reststroken van de gemeente

Op verschillende plekken in de gemeente maken inwoners gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld doordat zij een stukje grond bij hun tuin hebben getrokken. Zo’n groenstrook noemen we een reststrook: grond of groen die voor het gemeentelijk groen niet heel veel waarde heeft en waar wij geen plannen mee hebben.

Soms hebben inwoners deze grond gekocht of betalen zij hier huur voor. Omdat het gebruik van de grond niet altijd bekend was bij de gemeente, is in beeld gebracht welke reststroken door inwoners gebruikt worden. De volgende stap is dat we duidelijke afspraken gaan maken over het gebruik van grond. Want we willen iedereen gelijk behandelen. Als het mogelijk is, bieden wij de bewoners de kans de grond te kopen. Als dat niet kan, kijken we of huren mogelijk is. Kunnen beide mogelijkheden niet, dan moet het gebruik worden beëindigd.

Gelijkheid en duidelijkheid

De groene structuur van onze gemeente maakt de stad aantrekkelijk en fijn om in te wonen. We vinden het belangrijk om inwoners gelijk te behandelen. Het is niet eerlijk dat de ene inwoner wel betaalt voor het gebruik van gemeentegrond en de ander niet. We willen één lijn trekken, waarbij de voorwaarden bij verkoop of verhuur ook voor iedereen gelijk zijn.

Ook willen we duidelijkheid bieden over wie de eigenaar van de grond is en wie de grond mag gebruiken. Om onze taken goed uit te kunnen voeren moeten wij altijd kunnen beschikken over onze eigen grond. Sommige groenstroken hebben we in de toekomst ook nodig om te kunnen werken aan duurzaamheid en het tegengaan van de klimaatveranderingen.

Deze stappen nemen we

We hebben onderzocht welke inwoners waarschijnlijk reststroken van de gemeente gebruiken voor eigen gebruik. En of dit gebruik bij ons al bekend is.

We onderzoeken ook welke van deze reststroken verkocht of verhuurd kunnen worden. Hiervoor hebben we toetsingscriteria opgesteld.

Denken wij dat u een reststrook gebruikt? Dan ontvangt u een brief. In deze brief staat om welke reststrook het gaat, of u deze grond kunt blijven gebruiken en zo ja: hoe. U kunt daarna zelf bepalen of u gebruik wilt maken van ons aanbod.

Niet de hele gemeente tegelijk

We schrijven niet alle inwoners tegelijk aan, maar doen dit wijk voor wijk. We zijn gestart in de Zuidwijken. Daar is het project grotendeels afgerond.

In 2021, 2022 en 2023 zijn Warnsveld, Leesten en de Stoven aan de beurt.

Planning

Reeds gestart: Warken, Overkamp en Welgelegen

2023

Kwartaal 1 + 2: Scheperskamp Warnsveld

Kwartaal 2 + 3: Dorp Warnsveld

Kwartaal 4: Leesten en De Stoven

Klopt onze informatie niet?

Bij de inventarisatie van het gebruik van gemeentegrond, gebruiken wij informatie uit de openbare registers van het Kadaster. Soms hebben we de situatie ter plekke beoordeeld.

Het kan zijn dat onze informatie niet klopt. Er kan een meetfout zijn gemaakt. Ook kan het zijn dat een inwoner door verjaring al eigenaar geworden is van de grond.

Klopt onze informatie niet? Laat het ons dan weten, zodat we dit nader kunnen bekijken.

Antwoorden op veel gestelde vragen

Onderaan deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op.

Voor vragen over het gebruik van reststroken kunt u ons op de volgende dagen en tijden bellen, via telefoonnummer 14 0575:

  • op dinsdag van 9.00 tot 15.00 uur.
  • op woensdag van 9.00 tot 15.00 uur.
  • op donderdag van 9.00 tot 15.00 uur.

U kunt ook een e-mail sturen naar snippergroen@zutphen.nl. Wij doen ons uiterste best om u binnen 48 uur een ontvangstbevestiging te sturen en uw mail verder in behandeling te nemen.

Hoe weet de gemeente dat er gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond?

We hebben luchtfoto’s vergeleken met kaarten van het Kadaster. Zo is zichtbaar waar gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond en wie de grond gebruikt.

Soms was het niet mogelijk met luchtfoto’s het gebruik vast te stellen. In die gevallen zijn we op locatie gaan kijken.

Kom ik in aanmerking om een stukje grond te kopen?

Hiervoor hebben wij criteria opgesteld. Als de strook restgroen aan de gestelde criteria voldoet, komt de grond voor koop in aanmerking. De gemeente zal dit beoordelen.

Kom ik in aanmerking om een stukje grond te huren?

In sommige gevallen is koop niet mogelijk of wenselijk. Als er desondanks redenen zijn om de grond toch uit te geven, dan kan de gemeente een huurovereenkomst afsluiten. Nieuwe huurovereenkomsten worden alleen aangegaan wanneer de gemeente dit wenselijk acht.

Welke prijzen hanteert de gemeente?

Bij een oppervlak tot 150 m2 betaalt u €82 per m2 (prijs in 2022). De minimale transactiewaarde is € 1000 per verkocht perceel.

Bij stroken groter dan 150 m2 is er geen sprake meer van een reststrook. Per geval wordt de grond getaxeerd door een onafhankelijk taxateur.

De grond wordt vrij op naam geleverd. Dit betekent dat de gemeente de bijkomende kosten, zoals notariskosten en kadasterkosten, voor haar rekening neemt. Omdat wij de bijkomende kosten betalen, is gekozen voor een minimale transactiewaarde.

De verhuurprijs is 10% van de verkoopprijs per m2. De minimale huurprijs is €100 per jaar.

Wij hanteren deze kosten op grond van het grondprijsbeleid en de grondprijsbrief.

Ik huur een woning, kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje grond?

Voor huurders van een woning is het niet mogelijk om gemeentegrond te kopen. Aankoop van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het aangrenzende perceel als wordt voldaan aan de criteria.

Ik heb een brief ontvangen dat ik grond in gebruik heb, maar ik heb een (mondelinge) gebruiksovereenkomst.

De mogelijkheid bestaat dat in de brief die u heeft ontvangen, ten onrechte staat dat u grond gebruikt zonder dat bij ons een overeenkomst bekend is.

  • Heeft u wel een gebruiksovereenkomst? Stuur ons hiervan dan een kopie toe. Wij zullen deze overeenkomst dan beoordelen. De kopie kunt u per mail sturen naar snippergroen@zutphen.nl of per post aan Gemeente Zutphen, t.a.v. Snippergroen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.
  • Heeft u op een andere manier afspraken met ons gemaakt over het gebruik van de grond? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen tijdens de telefonische spreekuren op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 15.00 uur via het telefoonnummer 14 0575 (hier hoeft geen netnummer voor). U kunt ook een e-mail sturen naar snippergroen@zutphen.nl.

Hoe kan ik een beroep op verjaring doen?

Als u van mening bent dat er sprake is van verjaring dan kunt u een zogenaamd beroep op verjaring indienen. Dit kunt u per mail sturen naar snippergroen@zutphen.nl of per post aan Gemeente Zutphen, t.a.v. Snippergroen, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Houd er wel rekening mee dat u bewijs moet aanleveren van uw stelling. Zonder bewijs wordt uw beroep op verjaring niet in behandeling genomen. Lees meer informatie over verjaring.

Gaat de gemeente de grond terugeisen?

Wij beseffen dat inwoners zich er niet altijd van bewust zijn dat hun tuin een stukje gemeentegrond bevat. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de vorige huiseigenaar de grond al in gebruik heeft genomen. Wij eisen de grond niet zo maar terug. Waar mogelijk bieden wij u de grond te koop aan. Alleen als verkoop niet mogelijk is en verhuur niet wenselijk, dan verzoeken wij u de grond te ontruimen.

Wat gaat de gemeente met de grond doen als ik de gemeentegrond teruggeef?

Als de grond volledig is ontruimd, zorgen wij voor een nieuwe inrichting. De grond wordt dan weer onderdeel van de aanwezige groenstructuur of de grond wordt ingericht met een openbaar karakter. Afhankelijk van de grootte en de ligging van de betreffende grond zal gekozen worden voor gras, lage beplanting of een andere inrichting. Vanaf dat moment zullen wij de grond ook weer gaan onderhouden. Dat gebeurt op het kwaliteitsniveau zoals dat voor heel de gemeente is vastgelegd.

Mag ik een tuinhuis of een ander bouwwerk plaatsen op het aan te kopen perceel?

Wat er op de gemeentegrond gebouwd mag worden hangt af van het bestemmingsplan. Vaak hebben de reststroken de bestemming verkeer of groen.

Na verkoop van de grond zal deze bestemming aangepast worden naar de bestemming tuin of wonen. Deze aanpassing vindt hooguit één keer per jaar plaats. Het kan dus zo zijn dat de grond niet gelijk de juiste bestemming heeft. Wij zullen dan toestaan dat u de grond gebruikt als tuin.

Als u een erfscheiding, tuinhuisje of ander bouwwerk wilt plaatsen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Op het landelijk Omgevingsloket kunt u zelf een vergunningcheck doen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het omgevingsloket van Zutphen (team Vergunningen & Handhaving), via telefoonnummer 14 0575.

U heeft dan twee opties:

  • U wacht met het plaatsen van een erfscheiding of bouwwerk totdat de bestemming van de aangekochte grond door ons gewijzigd is. Als de bestemming is aangepast, kunt u bouwwerken plaatsen die op basis van de nieuwe bestemming vergunningsvrij zijn.
  • Als u niet wilt wachten totdat de bestemming gewijzigd is kunt u in de tussentijd alvast een omgevingsvergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan, zodat het bouwwerk eerder geplaatst kan worden. Hiervoor betaalt u legeskosten.

Waarom is het tarief nu hoger dan het tarief dat tijdens het snippergroenproject in de Zuidwijken werd gehanteerd?

Het snippergroenproject zoals dit in de Zuidwijken is uitgevoerd, was een proefproject. Tijdens deze proef hebben wij ervaring opgedaan met het toepassen van het snippergroenbeleid en de projectmatige aanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Het doel was te beoordelen of het beleid en de aanpak in de hele gemeente zou kunnen worden toegepast.

Uit de evaluatie van deze pilot is gebleken dat het beleid en de uitvoering op een aantal punten moest worden aangepast. Het tarief was niet kostendekkend en voor veel kopers was onduidelijk wat ze uiteindelijk voor de grond moesten betalen, omdat hier nog diverse kosten bij kwamen.

In plaats van een korting op de grondprijs leveren we tijdens het vervolgproject de grond vrij op naam. Op die manier hebben kopers vooraf zekerheid over de prijs van de grond en bieden we een tegemoetkoming aan door de overdrachtskosten te betalen.

Ik zou graag grond bij mijn woning willen kopen, maar woon niet in de wijken Warnsveld, Leesten en de Stoven. Kan dit?

De gemeente heeft het grondgebruik in de Zuidwijken projectmatig aangepakt en gaat nu verder in Warnsveld, Leesten en de Stoven. Daarna zullen ook de andere wijken van Zutphen aan bod komen. Om het grondgebruik op efficiënte wijze aan te kunnen pakken hebben wij besloten om nu nog geen verzoeken tot koop of huur van grond in de overige wijken te behandelen. Wij registreren uw verzoek, totdat het project ook in uw wijk zal worden uitgevoerd.