Reclame plaatsen

Wilt u een reclamebord, opschrift, ruitbeplakking, vlag, naamsaanduiding of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vooradvies

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u gratis een vooradvies aanvragen.

Wij kijken dan of uw voorstel past in het reclamebeleid en leggen het voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie. Het antwoord op uw vooradvies heeft geen juridische status en is niet openbaar.

Aanvragen

Bekijk via de ‘vergunningcheck’ op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. De aanvraag doet u ook via het Omgevingsloket. Particulieren doen dit met DigiD. Ondernemers vragen de vergunning digitaal aan met eHerkenning.

Voorwaarden

Binnen het beschermd stadsgezicht gelden strenge eisen aan reclame. Ook buiten het beschermd stadsgezicht (zoals het buitengebied, bedrijventerreinen of woonwijken) gelden regels.

Hieronder leest u welke criteria altijd gelden en welke aanvullend zijn voor de locatie waar uw bedrijf is gevestigd.

De beeldwijzer onderaan deze pagina geeft een globaal beeld van de reclamemogelijkheden.

Algemene criteria

 • Reclame moet passen bij de architectuur van het pand. Denk aan vormgeving, maatvoering, kleuren, materiaalgebruik en de wijze van plaatsing.
 • De reclame moet een functionele en/of ruimtelijke relatie hebben met het pand.
 • Niet toegestaan is:
  • een opsomming van merknamen, producten of diensten;
  • handelsreclame op daken;
  • knipperende, bewegende, reflecterende handelsreclame.
 • De reclames mogen niet hoger worden aangebracht dan de scheiding van begane grond met de eerste verdieping.
 • Ruiten mogen tot maximaal 20% worden dichtgeplakt.
 • Leidingkokers en andere hulpconstructies moeten dezelfde kleur krijgen als het gevelvlak. De diepte mag niet groter zijn dan 12 cm.
 • Bij nieuwbouw en verbouw moeten de elektrische leidingen onzichtbaar worden aangebracht.

Aanvullende voorwaarden binnen beschermd stadsgezicht

 • U mag maximaal 2 objecten aanbrengen: 1 vlak tegen de gevel en 1 haaks op de gevel.
 • De haaks op de gevel geplaatste reclame mag maximaal 75 cm buiten het gevelvlak uitsteken. Dit is inclusief de bevestiging.
 • Handelsreclame op de gevel mag niet breder zijn dan 50% van de gevel.
 • Niet toegestaan is:
  • handelsreclame in de vorm van bakken of lichtbakken (losse verlichte letters mogen wel);
  • handelsreclame op banieren of vlaggen;
  • het aanlichten van handelsreclame.

Aanvullende voorwaarden voor bedrijfsterreinen

 • Handelsreclame boven de dakrand mag alleen bestaan uit losse letters.
 • Hoeveel objecten u mag plaatsen, de grootte ervan en de soort handelsreclame hangt af van de grootte en de aard van het gebouw, en van het profiel en breedte van de straat. Ook de ruimtelijke omgeving speelt een rol
 • U mag maximaal 3 vlaggenmasten met vlaggen plaatsen in de buurt van de entree van het terrein.
 • Als het bestemmingsplan het toelaat, mag u bij de ingang van het terrein een reclamezuil plaatsen van maximaal 3 meter hoog.

Aanvullende voorwaarden voor overige gebieden

 • In woonwijken en in het landelijk gebied willen we zo min mogelijk reclame.
 • Reclame in overdekte winkelcentra moet aan de binnenzijde worden aangebracht.

Redenen om geen vergunning te verlenen

U krijgt geen vergunning als de reclame:

 • niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Dit kan ook gelden voor de reclame in combinatie met de omgeving;
 • de verkeersveiligheid vermindert;
 • kan zorgen voor overlast voor de buren;
 • niets te maken heeft met het pand (er is geen functionele en/of ruimtelijke relatie);
 • in strijd is met de algemene of aanvullende voorwaarden.

Vergunningsvrij

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor:

 • reclame in het pand, die niet zichtbaar is vanaf de openbare weg;
 • bordjes van de makelaar met tekst 'te koop' of 'te huur', tot een oppervlakte van 0,5 m2;
 • onverlichte bordjes met naamsaanduiding voor het beroep, de dienst of het bedrijf dat in het pand aanwezig is. Deze bordjes:
  • moeten direct tegen de gevel geplaatst zijn;
  • mogen niet groter zijn dan 0,25 m2
  • mogen in 1 richting niet breder zijn dan 0,5 meter;
 • borden over bouwwerkzaamheden op een bouwlocatie;
 • opschriften en aankondigingen van activiteiten van tijdelijke aard. Ze mogen niet langer dan 8 weken aanwezig zijn;
 • handelsreclame op de perrons van de spoorwegen.

Beeldwijzer

 • Stem uw reclame af op de schaal en vormgeving van het gebouw en het straatbeeld.
 • De gevelopbouw en entree zijn leidend voor de locatie en maat van reclames.
 • Eén element is mogelijk, niet breder dan de helft van de breedte van uw voorgevel.
 • Reclame haaks op de gevel mag maximaal 75 cm uitsteken, moet horizontaal en onder de verdiepingsvloer geplaatst zijn.
 • Plaats alleen open belettering zodat de achterliggende gevel zichtbaar blijft.
 • Plaats reclame onder de ramen van de eerste verdieping. Stem reclame af op gevelkarakteristiek en maak een relatie met de winkelpui en entree.