Uitschrijving uit Basisregistratie personen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Hierin staat bijvoorbeeld wie u bent, waar u woont, of u getrouwd bent of kinderen heeft. De gemeente houdt deze gegevens bij. Als u verhuist naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met u mee. Soms blijkt dat personen niet (meer) wonen op het in de BRP geregistreerde adres. Het college van burgemeester en wethouders kan dan besluiten die persoon uit te schrijven uit dat adres. Dit betekent dat die persoon ook uitgeschreven is uit de BRP.

Hoe werkt het?

Voordat het college besluit om een persoon uit te schrijven uit de BRP vindt eerst onderzoek plaats. Vaak gebeurt dit nadat wij een melding krijgen dat iemand post blijft ontvangen voor vorige bewoners of dat een vorige bewoner zich niet wil uitschrijven. Wij starten dan een adresonderzoek.

Wij proberen eerst het juiste adres van de vorige bewoner te achterhalen. Als de betrokken persoon zelf geen aangifte van verhuizing doet en bij ons geen nieuw adres bekend is, besluiten wij om in de BRP te registreren dat betrokkene vertrokken is naar het buitenland.

Voornemen tot uitschrijven BRP

Voordat iemand wordt uitgeschreven uit het BRP publiceren wij eerst het voornemen om iemand uit te schrijven uit de BRP in ons Gemeentenieuws in Contact Zutphen Warnsveld en in het Gemeenteblad.

Ziet u dat het college het voornemen heeft u uit te schrijven? Neem dan binnen 4 weken vanaf de datum waarop het college het voornemen heeft genomen, contact met ons op.

Besluit tot uitschrijving BRP

Als wij geen reactie van de betrokken persoon ontvangen, besluit het college om deze persoon uit te schrijven uit Nederland. Deze persoon staat dan niet meer op een adres ingeschreven.

Ook deze besluiten publiceren we in het Contact en op het Gemeenteblad.

Zie u dat het college besloten heeft u uit te schrijven? U kunt binnen 6 weken na de datum waarop het besluit genomen is, bezwaar maken.