Bestaande initiatieven in Leesten

In de wijk Leesten vindt u de volgende initiatieven.

Leesten Beweegt

In Leesten is een groep bewoners actief onder de naam Leesten Beweegt. Deze groep organiseert activiteiten in de wijk. Wilt u meer informatie over activiteiten of heeft u zelf ideeën voor een activiteit, neem dan contact op via leestenbeweegt@gmail.com.

Houd de Facebookpagina Leesten Beweegt in de gaten voor activiteiten en voor nieuws over de wijk Leesten.

Wijkmagazine Leesten Beweegt

Het wijkteam Leesten Beweegt maakt samen met de wijkregisseur van de gemeente en de sociaal makelaar van Perspectief het wijkmagazine. Het wijkmagazine Leesten Beweegt komt 2 keer per jaar uit en wordt huis-aan-huis verspreid. Heeft u een idee over een artikel of heeft u vragen over het magazine neem dan contact op met leestenbeweegt@gmail.com

Wijk van de toekomst

Na zomer 2020 begint in Leesten een gesprek over duurzamer en energiezuiniger wonen. Inwoners, ZutphenEnergie en gemeente bespreken samen, wat we kunnen en willen. Meer weten over energiezuinig wonen? Kijk op: www.zutphenvandetoekomst.nl.

Groenadoptie

Bekijk alle informatie over groenadoptie onder Uw idee voor de buurt.

Zwerfafval prikken

In Leesten zijn meerdere bewoners actief met het opruimen van zwerfafval. Als u ook actief wilt worden kunt u een afvalknijper en een vuilniszakkenhouder krijgen van de gemeente Zutphen. Ook het opgeruimde afval komt de gemeente bij u ophalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met werkleider groen, André Nijenhuis via 140575.

Wandelen

Ontdek wandelen in en rond Leesten en het buitengebied van Zutphen.

Honden

De drie hondenlosloopgebieden in Leesten zijn:

  • Geluidswal Caro van Eycklaan
  • Geluidswal Ida Boudier Bakkerlaan
  • Park Overkamp

Meer informatie over honden uitlaten.

Verkeersveiligheid

Bewoners van Leesten-Oost maken zich zorgen over het te hard rijden in de buurt. Vooral de bewoners van de straten aan het begin van de wijk ervaren hoge snelheden van automobilisten. Bewoners geven aan dat het echt wel wat socialer mag.

In het najaar van 2018 hebben bewoners daarom samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) nagedacht over buurtacties die een positieve gedragsverandering te weeg moeten brengen. Motto is: Bewoners moeten elkaar aan durven spreken op gedrag.

De eerste buurtactie heeft op 13 april 2019 plaatsgevonden. Op deze zaterdagochtend hebben wijkbewoners met een aantal kinderen, politie en gemeente, de automobilisten die de wijk in en uit gingen laten stoppen. Automobilisten werd de reden van de actie uitgelegd en gevraagd extra op de maximale snelheid van 30 km/uur te letten. Met deze buurtactie hebben we veel bewoners uit Leesten-Oost op een positieve manier kunnen bereiken. Een vervolgactie is in de maak.

Heeft u ook ideeën om de verkeersveiligheid van uw straat of buurt te verbeteren? Kijkt u voor tips op het participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland. U kunt ook mailen of bellen met wijkregisseur Juliet Neefjes. Dan kijken we samen welke mogelijkheden er zijn.

Slimme bandenpomp

Gratis de banden van uw auto oppompen? Dat kan op het parkeerterrein van het winkelcentrum in Leesten. Daar staat de eerste Slimme Bandenpomp. De pomp is gemaakt met duurzame materialen en werkt volledig op zonne-energie.

Goed voor je portemonnee én het milieu: door de banden tot de juiste spanning op te pompen bespaart u brandstof en slijten de banden minder snel. Na afloop laat de pomp ook de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde CO2-uitstoot zien.

De Slimme Bandenpomp is in samenwerking met Provincie Gelderland, Band op Spanning en de gemeente geplaatst.

Buurtpreventie

Samen voor een veilige buurt! Buurtpreventie WhatsApp Leesten Oost. Wilt u meedoen?

Mail uw adres en telefoonnummer naar: Leestenoost7207@gmail.com. Beheerder en bewoner: Yuri Wolf

U krijgt informatie en wordt aangemeld bij de info app-groep ‘Buurt LeestenOost’ en alarm-appgroep ‘Alarm buurt LeestenOost’.

Meer informatie over buurtpreventie.