Bijdrage voor buurt- of wijkactiviteit Warnsveld

Organiseert u een activiteit voor uw buurt of wijk? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen.

Voorwaarden

  • Uw activiteit zorgt voor meer leefbaarheid in de wijk of buurt.
  • De activiteit zorgt er (bij voorkeur) voor dat mensen elkaar ontmoeten.
  • De activiteit is 'openbaar toegankelijk'.
  • U werkt het idee zelf uit tot een plan en voert dit ook zelf uit, samen met andere wijkbewoners.
  • U bent contactpersoon voor het idee, ook voor andere bewoners.

Aanvragen

Vraag de bijdrage voor een buurt- of wijkactiviteit in Warnsveld aan bij de Dorpsraad. De aanvraag moet minimaal 14 dagen van tevoren worden ingediend, met een begroting en activiteitenplan.

Ook goed om te weten